Provincie Oost-Vlaanderen investeert voort in fietsinfrastructuur

Evergem, Lievegem en Sint-Niklaas ontvangen subsidies

De Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen aanmoedigen om vaker voor de fiets te kiezen. Daarom ondersteunt de Provincie steden en gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden. De lokale besturen Evergem, Lievegem en Sint-Niklaas ontvangen subsidies.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we lokale besturen bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Evergem en Lievegem leggen een fietspad aan langs het traject Bosstraat - Daasdonk - ’t Hand. Dit fietspad maakt deel uit van het gemeenteoverschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op comfortabel en veilig fietsen en daarbij focust op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra en bedrijventerreinen.

Evergem en Lievegem krijgen voor dit project een subsidie voor de aanleg van de fietsinfrastructuur van respectievelijk 274 659,21 EUR en 86 116,91 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren voor het gedeelte op het bovenlokaal fietsroutenetwerk.

Sint-Niklaas legt een fietspad aan langs de Dendermondse Steenweg - Tereken. Dit fietspad maakt ook deel uit van het gemeenteoverschrijdend fietsroutenetwerk.

De stad krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de  fietsinfrastructuur van 1 715 261,06 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren, voor het gedeelte op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent