Provincie Oost-Vlaanderen investeert in fietsinfrastructuur

Zes lokale besturen ontvangen subsidies

De Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen aanmoedigen om vaker voor de fiets te kiezen. Daarom ondersteunt de Provincie steden en gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden. Zes Oost-Vlaamse lokale besturen krijgen een subsidie: Erpe-Mere, Kluisbergen, Lievegem, Lokeren, Sint-Lievens-Houtem en Stekene.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we lokale besturen bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Erpe-Mere legt een fietspad aan langs de Gentsestraat. De gemeente krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de fietsinfrastructuur van 355 300,76 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Kluisbergen legt een fietspad aan langs het kruispunt F45 met de Grote Herreweg. De gemeente krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de fietsinfrastructuur van 16 203,72 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Lievegem legt een fietspad aan langs de Weststraat. De gemeente krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de  fietsinfrastructuur van 382 584,01 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Lokeren legt een fietspad aan langs de Bokslaarstraat-Vlinderstraat. De Stad krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de  fietsinfrastructuur van 58 956,56 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Sint-Lievens-Houtem legt een fietspad aan langs de Gentsestraat. De gemeente krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de  fietsinfrastructuur van 126 450,49 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

Stekene legt een fietspad aan langs de Ijzerhandstraat. De gemeente krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de fietsinfrastructuur van 117 830,74 EUR.

Deze fietspaden maken deel uit van het gemeente overschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op comfortabel en veilig fietsen en daarbij focust op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra en bedrijventerreinen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent