Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen investeert 3 816 000 EUR in regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking in de Filipijnen, Rwanda en Ecuador

De Provincie Oost-Vlaanderen ondertekende op 18 december 2019 de nieuwe kaderovereenkomsten met haar partners in de Filipijnen, Rwanda en Ecuador. In totaal investeert de Provincie Oost-Vlaanderen 3 816 000 EUR (of 636 000 EUR per jaar) in de regiogerichte Noord-Zuid samenwerking.

"De Provincie werkt al meer dan 25 jaar structureel samen met verschillende organisaties in het kader van haar beleid rond mondiale solidariteit. De komende bestuursperiode zet de Provincie haar engagement verder."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

Het gaat om:

  • minimaal 1 591 000 EUR voor een samenwerking van 6 jaar in de Cordillera in de Filipijnen. De middelen gaan naar de Filipijnse partnerorganisatie CDPC (Center for Development Programs in the Cordillera), in samenwerking met haar Oost-Vlaamse partner ngo Solidagro. Deze 2 organisaties werken aan het recht op een mens- en milieuvriendelijke ontwikkeling van de volksorganisaties en gemeenschappen.
  • minimaal 1 677 000 EUR voor een samenwerking van 6 jaar in Provence du Sud in Rwanda. De middelen gaan naar 6 Rwandese organisaties: AMI, Duterimbere, HVP Gatagara, CEFAPEK, ARDI en PANDAMU en hun hun Vlaamse partnerorganisaties: Broederlijk Delen, Fracarita Belgium, de Zusters Bernardinnen van Oudenaarde, de Vlaams-Rwandese vereniging Umubano, Dierenartsen zonder Grenzen en hogeschool HoGent. Zij werken samen om de levenskwaliteit van de bevolking te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat naar kwetsbare groepen zoals tienermoeders, personen met een beperking, jongeren en vrouwen.
  • minimaal 364 890 EUR voor een samenwerking van 3 jaar in Esmeraldas in Ecuador. De middelen gaan naar de partnerorganisatie CEFODI, die vanaf 2022 de projecten zelf verder zal financieren. De komende 3 jaar ligt de focus op het financieel zelfstandig maken van de partnerorganisatie. Dit gebeurt in samenwerking met de Oost-Vlaamse partner Join for Water. Het project blijft intussen werken aan een beter welzijn voor de inwoners van Esmeraldas door duurzame watervoorziening en productie van cacao.

Samenwerken tussen Oost-Vlaanderen en het Zuiden

De Provincie werkt binnen deze kaderovereenkomsten samen met Vlaamse ngo’s, een Oost-Vlaamse academische instelling en lokale en regionale partners in het Zuiden aan duurzame ontwikkelingsprocessen in diverse sectoren.

De ondersteuning van de Provincie reikt verder dan louter financiële ondersteuning. De Provincie neemt voor een stuk mee de verantwoordelijkheid op voor de regio’s en behartigt hun belangen bij andere overheidsinstanties en particuliere instellingen.

Meer info op www.oost-vlaanderen.be

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte team Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte team Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent