Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen investeert 25 jaar in Natuur- en Milieueducatie

Op zondag 19 mei 2019 organiseert De Kaaihoeve haar jaarlijks Gezinsfeest. Dit jaar is het dubbel feest, want het natuureducatief bezoekerscentrum van de Provincie Oost-Vlaanderen viert ook haar 25-jarig bestaan.

25 jaar Natuur- en Milieueducatie

Sinds 1994 is De Kaaihoeve de thuisbasis van de dienst Natuur-en Milieueducatie van de Provincie Oost-Vlaanderen en het ideale startpunt voor natuurverkenning in de molengemeente Zwalm en de Vlaamse Ardennen. Zowel in als rond De Kaaihoeve kan je op een interactieve manier bijleren over natuur- en milieuthema's of bijzondere dieren en planten observeren in het natuurgebied De Kaaimeersen. Maar je kan ook even tot rust komen op de picknickplekjes of je uitleven in de natuurlijke speelzone, ingericht met natuurlijke materialen die de creativiteit van kinderen stimuleert.

De belevingstuin van 3 ha is het paradepaardje van De Kaaihoeve, hier mag de natuur grotendeels haar gang gaan. 

Voor de actieve wandelaar en fietser liggen er uitgestippelde routes klaar uit de directe omgeving. Nadien kan je komen uitblazen op de pittoreske binnenplaats.

Rond het bezoekerscentrum kan je terecht voor permanente natuurtentoonstellingen. In het bezoekerscentrum zelf is er een ruime vergaderzaal voor voordrachten. Aan de balie ontleen je de natuurkabas met leuke buitenopdrachten voor het ganse gezin. Er is een materiaaldepot waar je gratis allerlei onderzoeksmateriaal kan ontlenen en voor de allerkleinsten is er een knutselruimte.

De dienst Natuur- en Milieueducatie biedt o.a. ondersteuning aan scholen, leerkrachten en groepen bij het uitwerken van activiteiten over natuur, milieu en klimaat, en dat reeds 25 jaar lang. 

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur: “Ik ben blij vast te stellen dat de Vlaamse jeugd terecht bekommerd is om een leefbare toekomst van onze planeet. We zetten met De Kaaihoeve sterk in op Natuur- en Milieueducatie om op die manier het bewustzijn bij kinderen en jongeren rond het klimaat-en milieuverhaal nog te vergroten. Met de Provincie Oost-Vlaanderen dragen we daar graag ons steentje toe bij. "

Enkele kerncijfers over de werking van De Kaaihoeve in 2018:

  • Ruim 6 800 losse bezoekers verkenden de natuurtuin of de omliggende Kaaimeersen.
  • 5 500 leerlingen uit het lager onderwijs kwamen in klasverband op leeruitstap.
  • 1 200 stuks materiaal werden ontleend uit ons materiaaldepot voor veldwerkonderzoek. Dat gaat van eenvoudige toestellen zoals bv. verrekijker, kompas, zoekkaarten, loeppotjes, schepnetten tot meer gesofisticeerde toestellen zoals de bat detector (vleermuizendetector), grondboren, boommeters die de diameter en hoogte van bomen meten of een potometer die de verdampingssnelheid van bomen vastlegt. 
  • 35 losse medewerkers staan na afspraak met tekst en uitleg ter beschikking voor een gidsbeurt in de natuurtuin.

Vandaag telt het team Natuur-en Milieueducatie van de Provincie Oost-Vlaanderen 23 medewerkers, verdeeld over 3 verschillende locaties. Naast De Kaaihoeve in Zwalm, dat zich toespitst op de biodiversiteit in de Scheldevallei, is er ook Bastion VIII, een ecologische stadstuin in het centrum van Dendermonde. Fabriek Energiek in Zelzate is een uniek doe-centrum voor hernieuwbare energie, gelegen op de Zonneberg met 55 000 zonnepanelen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur
Sandra Leroy beleidsmedewerker milieu- en natuureducatie
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur
Sandra Leroy beleidsmedewerker milieu- en natuureducatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent