Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen investeert 25 000 EUR in molens

Provincie subsidieert als eerste beschermde maalderijen

De provincieraad van Oost-Vlaanderen keurt een aanpassing aan haar molendraaipremie goed. Ambachtelijke maalderijen die als monument beschermd zijn, kunnen hiermee voortaan ook genieten van een subsidie. Tot nu toe was dit enkel mogelijk voor de historische wind-, water- en rosmolens. Provincie Oost-Vlaanderen wil hiermee het onroerend molenerfgoed een dynamische toekomst geven. Ze voorziet hiervoor 25 000 EUR.

Draaiende molens

Molenaars of moleneigenaars krijgen van de Provincie Oost-Vlaanderen een premie om hun historische ambachtelijke molen, en nu ook hun mechanische maalderij, te laten draaien en malen. Mechanische maalderijen onderscheiden zich van de klassieke molens omdat zij worden aangedreven door mechanische motors.

“Wanneer een molen draait, blijft de mechaniek gesmeerd en heeft hij meer kans op een mooie toekomst. Wanneer hij te lang stilstaat, volgt verval en mogelijk verlies van dit monument. Provincie Oost-Vlaanderen zet heel sterk in op het molenerfgoed, onder meer met de provinciale erfgoedsite Mola Molencentrum als expertisecentrum en vijf eigen provinciale molens.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Premievoorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de molendraaipremie. Een toerenteller registreert het aantal omwentelingen. Naargelang het type molen moet een minimum aantal omwentelingen worden behaald. Er moet ook een logboek worden bijgehouden van het onderhoud van de molen. De molen moet daarnaast open zijn voor het publiek, minstens op de drie zogenaamde molendagen, die de deputatie voorschrijft. Op die manier bereikt de molendraaipremie ook haar doel: een goed werkende molen in het landschap waar iedereen kan van meegenieten.

25 000 EUR voor Oost-Vlaamse molenerfgoed

De draaipremie wordt berekend op basis van het aantal omwentelingen, met een maximum van 1 250 EUR per jaar per molen. De Provincie voorziet hiervoor jaarlijks 25 000 EUR in haar budget.

Primeur in Vlaanderen: ook beschermde maalderijen

De provincieraad keurt nu dus een update van dit subsidiereglement goed. Daarmee komen voortaan ook beschermde ambachtelijke mechanische maalderijen in aanmerking voor een draaipremie, wat een primeur is in Vlaanderen. Er zijn in Oost-Vlaanderen momenteel tien maalderijen die daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Walter Van Den Branden Mola Molencentrum
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Walter Van Den Branden Mola Molencentrum
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent