Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen informeert en inspireert land- en tuinbouwers over toekomstmogelijkheden voor hun bedrijf

Infomarkt Landbouwverbreding op donderdag 16 juni 2022

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert, in samenwerking met partners, op donderdag 16 juni 2022 in Melle de infomarkt ‘Hoe zet jij in op de toekomst? Land- en tuinbouw in zijn vele facetten’.

"Steeds vaker kiezen land- en tuinbouwers voor inkomens- en activiteitenverbreding op hun bedrijf. Het gaat niet enkel over de verkoop van hoeveproducten of het aanbieden van zorg en educatie. Ook agrarisch natuurbeheer en klimaatmaatregelen zorgen voor een bijkomend inkomen of een onkostenbesparing op termijn."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Welke deelactiviteiten passen het best bij het bedrijf of wie zijn de beoogde klanten? Is een andere teelt een optie? Of biedt vakantie in eigen land perspectieven? Hoe wordt de bedrijfsvoering klimaatgezond en wat met de kosten?

Land- en tuinbouwers kunnen zich laten inspireren over toekomstmogelijkheden door o.a. de getuigenis van collega’s, die zich ontpopten tot multifunctioneel agrarisch ondernemer. De succesfactoren, maar ook de valkuilen komen aan bod.

Voor specifieke vragen kan men terecht op de infostandenmarkt. Deelnemen is gratis maar inschrijven is nodig voor 2 juni 2022.

Alle praktische informatie over het programma en inschrijven is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/infomarkt-landbouwverbreding.

De infomarkt is een organisatie van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Landelijk Gilden, het landschapsproject Rodeland en het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent