Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen informeert en inspireert land- en tuinbouwers over toekomstmogelijkheden voor hun bedrijf

Infomarkt op 28 januari 2020 in Geraardsbergen

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert, in samenwerking met partners, op dinsdag 28 januari 2020 in Geraardsbergen de infomarkt 'Hoe zet jij in op de toekomst? Land- en tuinbouw in zijn vele facetten.' 

Steeds vaker kiezen land- en tuinbouwers voor inkomens- en activiteitenverbreding op hun bedrijf. Het gaat niet enkel over de verkoop van hoeveproducten of het aanbieden van zorg en educatie. Ook agrarisch natuurbeheer en de productie van energie zorgen voor een bijkomend inkomen en risicospreiding. Of is een ommezwaai in het teeltplan een optie?

"Land- en tuinbouwers kunnen zich tijdens de infomarkt laten inspireren over toekomstmogelijkheden door o.a. de getuigenissen van 9 collega’s die zich ontpopten tot multifunctioneel agrarisch ondernemer. De succesfactoren, maar ook de valkuilen komen aan bod."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Voor specifieke vragen kan men terecht op de infostandenmarkt. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig voor 22 januari 2020.

Alle praktische informatie over het programma en inschrijven staat op www.oost-vlaanderen.be/landbouwverbreding.

De infomarkt is een organisatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met het Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Landelijk Gilden, ECO² Agrobeheercentrum, Stad Geraardsbergen en het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent