Provincie Oost-Vlaanderen huldigt trouwe verzorgers van erfgoed uit 37 gemeenten

In 2022 viert Monumentenwacht Oost-Vlaanderen, een dienst van het provinciebestuur, haar 30ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan werden de trouwste abonnees die lid werden in het eerste jaar gehuldigd: 65 eigenaars en beheerders van 87 monumenten in 37 gemeenten. Meer dan de helft zijn kerken, maar er zijn ook gemeentehuizen, kapellen, pastorieën, molens, kastelen en woonhuizen. Donderdagavond ontvingen ze in het stadhuis van Sint-Niklaas, ook aangesloten sinds 1992, een gedenkplaatje voor hun monument, dat gemaakt werd door koepelvereniging Monumentenwacht Vlaanderen. 

“Met dit gedenkplaatje dragen deze mensen uit dat ze al minstens 30 jaar voor erfgoed zorgen, met steun van onze Monumentenwacht. Ons eigen patrimonium van de Provincie is uiteraard ook aangesloten. Het is zo belangrijk om je pand goed in de gaten te houden. Een onafhankelijk, deskundig én haalbaar advies zoals van onze Monumentenwacht is hierbij zeer welkom, dat merken we aan de vele positieve reacties die we krijgen, en aan de tevredenheidsenquête.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Eén van de particuliere eigenaars is Stefaan Deboosere uit Gent:

“30 jaar geleden hadden wij het grote geluk een mooie art-nouveauwoning te kunnen kopen in Gent. Als erfgoedliefhebbers wilden wij dat pand zo authentiek mogelijk renoveren en onderhouden. Toevallig lazen wij een artikel over de oprichting van Monumentenwacht en hebben we geen moment getwijfeld om hier lid van te worden. Hun driejaarlijkse rapporten waren altijd een aanzet voor ons om de nodige onderhoudswerken of restauratiewerken uit te voeren. Mede dankzij dit initiatief is onze woning nog altijd op en top.” 

Eerste abonnee Harry Illeghems voor de kerkfabriek van Temse:

“We zijn met velen in Temse bijzonder trots op de kerk op de Markt. Dat de kerk in goede staat gebracht kan worden, danken we in ruime mate aan Monumentenwacht. Dankzij hun regelmatige onderzoeken weten we wat de zwakke punten zijn, en kunnen we een volgorde van aanpak bepalen in ons actieplan.”

De volledige lijst van gehuldigden staat in bijlage. 

Wat minder bekend is aan Monumentenwacht

Monumentenwacht is opgericht naar Nederlands voorbeeld. De monumentenwachters zijn het meest bekend van hun spectaculaire afdalingen met touwtechnieken. Sinds kort zetten ze hiervoor ook een drone in. Evengoed inspecteren ze lambriseringen, schilderijen, biechtstoelen, textiel, vloeren, stucwerk, vaandels, kasten … Ook funerair, groen, varend en archeologisch erfgoed behoort tot hun werkveld.   

2000ste lid verwacht

Vandaag zijn 1950 ‘objecten’ van 850 particulieren, vennootschappen en overheden lid van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen. Daarvan is twee derde beschermd. Nagenoeg alle kerken zijn aangesloten. Groeimarge is er nog bij privé-woningen, en bij klein historisch erfgoed zoals kapelletjes, beelden, kruisen, lantaarns, grenspalen, monumenten en grafzerken. Voor dat laatste bestaat een collectief lidmaatschap. 

340 inspecties op 365 dagen

Jaarlijks voert Monumentenwacht Oost-Vlaanderen zo’n 340 inspecties uit. Daarvan krijgt de abonnee een rapport, een objectieve staat van het monument, met daarbij wat op welke termijn moet gebeuren. Een groot lek bijvoorbeeld dat dringend gedicht moet worden, of dat het binnenkort weer tijd is voor het oliën van het schrijnwerk. Met dit rapport kan de abonnee heel efficiënt offertes opvragen bij aannemers, en werken inplannen.

Een klein, dringend werkje zoals een afgewaaide dakpan terugleggen doen ze direct: een wereld van verschil voor gevolgschade. Ze zijn ook altijd bereikbaar voor adviesvragen of monitoringopdrachten. Het devies van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen is immers: beter voorkomen dan genezen. 

Meer informatie op www.oost-vlaanderen.be/monumentenwacht en www.monumentenwacht.be.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Filip Kint dienst Monumentenwacht
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Filip Kint dienst Monumentenwacht
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent