Provincie Oost-Vlaanderen herbevestigt titel als Faire Provincie

Dankzij de geleverde inspanningen in 2021 en 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen opnieuw haar titel als Faire Provincie (voorheen FairTradeProvincie) kunnen herbevestigen. De Provincie draagt al sinds 2016 deze titel en zal zich ook de komende jaren hiervoor blijven engageren.

Als Faire Provincie engageert Provincie Oost-Vlaanderen zich niet alleen om het aankoopbeleid te verduurzamen, maar informeert en sensibiliseert ze ook actief haar personeel. De focus ligt hierbij altijd op de complementariteit tussen fairtradeproducten én lokale producten, want samen maken deze deel uit van een duurzaam voedingspatroon. 

“Met deze acties draagt de Provincie Oost-Vlaanderen ook bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG’s. Inzetten op duurzame consumptie en productie heeft een impact op alle vijf de pijlers van deze doelstellingen (mens, planeet, welvaart, partnerschappen en sterke publieke diensten). Met duurzame consumptie en productie ondersteun je waardig werk, eerlijk en verantwoord consumeren, de bestrijding van armoede en honger, en heb je aandacht voor sociale en milieucriteria.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale Solidariteit

Provinciale Fair-O-Meter

Om de titel als Faire Provincie te herbevestigen, vulde de Provincie de Fair-O-Meter in. Hierbij werd voor alle vijf criteria een overzicht gegeven van de inspanningen van de twee voorbije jaren (2021 - 2022). De partnerorganisaties feliciteerden de Provincie omdat ze blijft werken rond lokale, ecologische en faire handel. Provinciebesturen zijn, net als lokale besturen, een krachtige hefboom om eerlijke handel en ecologische duurzaamheid vanzelfsprekend te maken. De kleine en grote acties die provincies ondernemen en de ondersteuning aan lokale besturen rond deze thema’s vormen samen een gigantische stap richting een meer eerlijke en duurzame wereld.

De voorbije jaren bestonden deze acties zowel uit het inzetten op haar interne aankoopbeleid, het informeren en sensibiliseren van de eigen medewerkers en het inspireren en ondersteunen van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Zo probeert de Provincie de Oost-Vlaamse lokale besturen te inspireren via haar digitaal inspiratieplatform Lokaal mondiaal Oost-Vlaanderen, financieel te ondersteunen via haar subsidiereglementen en intergemeentelijk samenwerken te faciliteren.

Blijven inzetten op duurzaamheid

Deze officiële herbevestiging toont ook het engagement van de Provincie Oost-Vlaanderen om de komende twee jaar te blijven inzetten op duurzame consumptie en productie. Wat er alvast de komende jaren onder meer nog op de plank ligt: een Oost-Vlaamse Faire Fietstocht, provinciale scholen en recreatiedomeinen als faire ambassadeurs, ondersteuning van Oost-Vlaamse ondernemers en bedrijven die met faire producten aan de slag willen en de ontwikkeling van een aanbod voor lokale besturen rond duurzame consumptie en productie.

Nadenken over de staat van de planeet

Naar aanleiding van de verlenging van de titel kwam Low Impact Man, Steven Vromman, op donderdag 15 juni een uiteenzetting geven in het Provinciehuis voor alle provinciemedewerkers die hebben bijgedragen aan een Faire Provincie. Tijdens zijn eco-comedyshow dachten de personeelsleden op een interactieve manier samen na over de staat van onze planeet en wat er aan kunnen doen. Er werd er een spannende blik geworpen op het komende parcours van de mensheid met een verrassend hoopvol einde.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Liesbeth Viaene dienst Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Liesbeth Viaene dienst Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent