Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor samenwerking tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 100 000 EUR aan projecten die innovatie en professionalisering bevorderen door samenwerking tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen.

Volgende projecten ontvingen een subsidie en worden in de loop van 2020 uitgevoerd:

  • Groep Intro in samenwerking met Velo-Boxx

Velo-Boxx en GroepIntro werken samen rond het plaatsen van veilige fietsstallingen/fietstrommels. De plaatsingsdienst van maatwerkbedrijf Groep Intro garandeert een uitstekende service voor, tijdens en na het plaatsen.

  • Piemont Puro/Pastati in samenwerking met Aarova

Het project zet in op de ontwikkeling van sportpasta en peulvruchtenpasta zonder tarwe. Door de ontwikkeling van deze nieuwe pasta’s kunnen de doelgroepmedewerkers van maatwerkbedrijf Aarova nieuwe technieken en technologieën aanleren.

  • Growing beans in samenwerking met Arcor

Mr Manchette is het merk van Growing Beans om mannen te overtuigen de stap te zetten naar eerlijke en ecologische kledij. De hemdenoverstock van Mr Manchette wordt verwerkt in nieuwe producten (oa. boxershorts) die geproduceerd worden door maatwerkbedrijf Arcor.

  • Tuinjan in samenwerking met Atelier Compaan en Timmerwerkt

Tuinjan bvba ontwikkelt creatieve (ecologisch verantwoorde), modulaire tuinschuttingen Tuinjan wil de sociale impact maximaliseren door de samenwerking met maatwerkbedrijf Atelier Compaan en Timmerwerkt (bedrijf dat meubels maakt i.s.m. nieuwkomers) rond design, prototyping en productverfijning.

  • Studio Ama in samenwerking met Zonnehoeve Production

Studio Ama is de onderneming van ontwerpster Soraya Wancour en staat in voor de creatie van ethische mode, volgens sociale en circulaire principes. De grondstoffen voor de collectie zijn restmaterialen van de lokale textielindustrie. Het project voorziet in de productontwikkeling van ecologische en sociale confectie door doelgroepmedewerkers van maatwerkbedrijf Zonnehoeve Production.

 

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie:

“Belangrijk is dat per project minstens één regulier bedrijf en één bedrijf uit het sociale economie de handen in elkaar slaan en samen een hefboom creëren in ondernemerschap. Hiermee willen we sociaal ondernemerschap een duwtje in de rug geven. De lopende projecten zijn hiervan het voorbeeld."

 

Nieuwe oproep voor projecten 2021

Ondernemers of kmo’s met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen ook in 2021 een subsidie ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen van maximaal
20 000 EUR. Voor de realisatie ervan moeten ze samenwerken met een sociale-economie-onderneming.

Het projectvoorstel kan je indienen tot 30 september 2020.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn alvast terug te vinden op de webpagina.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent