Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw

Thema 2020: Lokaal kopen en genieten

Vanaf 1 mei 2020 ondersteunt de Provincie vzw’s, verenigingen en lokale besturen die een vernieuwend idee hebben dat de land- en tuinbouw kan versterken of optimaliseren.

De Provincie riep daarvoor een nieuw subsidiereglement in het leven. Voortaan kunnen daardoor ook lokale besturen een beroep doen op de subsidie. Er wordt ook jaarlijks een thema vastgelegd. Voor 2020 is dat het thema 'Lokaal kopen en genieten'. Deze zomer stimuleert de Provincie immers tal van acties onder de noemer ‘Lokaal is het nieuwe normaal’.

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland:

“We hebben het nieuwe reglement verruimd naar de lokale besturen. Elk jaar kiezen we een thema. Dit jaar is, gezien Covid 19, het thema ‘lokaal kopen en genieten’. Met dit reglement willen we kansen bieden aan innovatieve ideeën die de gevolgen van corona willen counteren.”

De projectsubsidie bedraagt minimum 2 500 en maximaal 25 000 EUR.

De maximale looptijd van een project is 18 maanden.

Subsidieaanvragen moeten minstens een maand voor aanvang van het project ingediend worden.

De voorwaarden, de procedure en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/landbouw > Subsidies

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Dienst Landbouw & Platteland www.oost-vlaanderen.be/landbouw
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Dienst Landbouw & Platteland www.oost-vlaanderen.be/landbouw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent