Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies om leerlingen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs

Ondanks alle inspanningen van onze scholen, verlaten nog steeds te veel leerlingen het secundair onderwijs zonder diploma.  De Provincie Oost-Vlaanderen geeft projectsubsidies aan scholen om ervoor te zorgen dat leerlingen meer kans op slagen hebben en beter voorbereid aan de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs kunnen beginnen.

De Provincie Oost-Vlaanderen kent aan 39 projecten een totale subsidie toe van 366 740 EUR. Het gaat om scholen van de verschillende netten en verspreid over heel Oost-Vlaanderen (zie bijlagen).

In ongeveer de helft van de projecten werken de scholen intensief samen met externe deskundige organisaties, hogescholen of lokale besturen.  

Er zijn projecten voor basisscholen en secundaire scholen, voor gewoon en buitengewoon onderwijs, voor voltijds en deeltijds onderwijs.

"De Provincie wil met deze subsidies vooral leerlingen ondersteunen die minder kansen hebben om een diploma te halen. Er werden vooral projecten gekozen die niet alleen de leerlingen maar ook het schoolteam versterken. Ook projecten die daarna kans hebben om een vaste plek te krijgen in de scholen en projecten die breder uitgerold kunnen worden naar meerdere scholen in Oost-Vlaanderen, kregen de voorkeur." 


Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor onderwijs

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor onderwijs, Provincie Oost-Vlaanderen
Nele Caljon directie Onderwijs en Vorming, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor onderwijs, Provincie Oost-Vlaanderen
Nele Caljon directie Onderwijs en Vorming, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent