Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies aan plattelandsinitiatieven in Eeklo, Denderleeuw en Sint-Gillis-Waas

De Provincie Oost-Vlaanderen kent in totaal 196 395 EUR aan subsidies toe aan vier plattelandsinitatieven:

  • 'Nesteltuin' van Huyse nestelt vzw (Eeklo)
  • 'Uitbreiding speel- en ontmoetingsweefsel via een participatietraject +12jarige en met extra aandacht voor meisjes' van Gemeente Denderleeuw
  • 'Herinrichting gemeentepark' van Gemeente Sint-Gillis-Waas 
  • 'Een natuur- en diervriendelijke ontmoetingsplaats die therapeutisch en verbindend werkt' van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen – OBC De Waai vzw (Eeklo)

"De vier goedgekeurde plattelandsinitiatieven zijn stuk voor stuk projecten met aandacht voor ontmoeting buiten voor diverse doelgroepen én zorgen daarnaast voor vergroening met aandacht voor biodiversiteit en beheer."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid

Meer info over deze projecten is te vinden in de bijlage

Sinds 1 oktober 2021 ondersteunt de Provincie plattelandsinitiatieven met aandacht voor integrale ontwikkeling. De Provincie riep daarvoor een nieuw subsidiereglement in het leven. In 2021 was de actie ‘Inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau’. Voldoende en kwaliteitsvolle publieke buitenruimte is heel belangrijk en de voorbije twee jaar is de nood eraan nog dwingender geworden. 

Oproep 2022 in voorbereiding

Met het reglement speelt de Provincie vlot in op (nieuwe) uitdagingen, ontwikkelingen en noden. Jaarlijks wordt een oproep gelanceerd en worden specifieke voorwaarden bepaald.

Een oproep voor 2022 is in voorbereiding. De oproep wordt begin 2022 gelanceerd.

De voorwaarden, de procedure en het aanvraagformulier zullen terug te vinden zijn op de website van de Provincie.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en plattelandsbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en plattelandsbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent