Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies aan 4 vernieuwende projecten over duurzame mobiliteit

Provincie Oost-Vlaanderen wil duurzame mobiliteit ondersteunen en stimuleren. Daarom lanceerde de Provincie begin 2019 een oproep om vernieuwende mobiliteitsprojecten in te dienen. Meer dan 30 bedrijven, gemeenten, scholen en andere organisaties dienden een projectvoorstel in. In een eerste fase kent de Provincie een subsidie toe aan vier projecten. 

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit:

"Met deze subsidie willen we vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren. De geselecteerde projecten passen volledig in het mobiliteitsbeleid van de Provincie. We zullen deze projecten niet alleen betoelagen, maar ook zelf opvolgen en begeleiden."

De volgende vier projecten krijgen een toelage: 

  1. Opleidingscentrum Hout en Bouw Deinze: ‘Klimaatneutraal vervoer in de stad via water’: een project met 4 Gentse bedrijven rond goederenvervoer over het water, 20 000 EUR.
  2. Trage Wegen vzw: ‘De Uitstap’ wil de bereikbaarheid van drie recreatieve attractiepolen verbeteren binnen de Provincie Oost-Vlaanderen voor fietsers, voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer, 20 000 EUR.
  3. Gemeente Wachtebeke: ‘Co-creatie schoolomgeving Langelede’ wil in overleg met alle betrokkenen de schoolomgeving veiliger maken, 8 299 EUR.
  4. Sint-Paulus Herzele: ‘Fietstelmeters Herzele’ wil met meetlussen het aantal fietsers aan de schoolpoort van twee secundaire scholen registreren, waarbij regelmatige fietsers worden beloond, 15 000 EUR.
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent