Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft in totaal 98 750 EUR subsidies aan vier innovatieve landbouwprojecten

Thema 'lokaal kopen en genieten' wordt verlengd voor subsidies 2022

Sinds 1 mei 2020 ondersteunt de Provincie vzw’s, verenigingen en lokale besturen die een vernieuwend idee hebben dat de land- en tuinbouw kan versterken of optimaliseren. De Provincie riep daarvoor een subsidiereglement in het leven.

"De Provincie kent in 2021 in totaal 98 750 EUR subsidies toe aan vier innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. De projecten stimuleren lokaal en sociaal geïnspireerd ondernemerschap met lokaal voedsel en kringloopdenken als uitgangspunt."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Overzicht van de goedgekeurde projecten:

  • Cocreatie van duurzamere aankoopprocessen (FoodWIN vzw)
  • Van wei naar wij (Lokaal Bestuur Geraardsbergen)
  • Van spelt tot brood in het Waasland (Pomona Puur Natuur vzw)
  • Lokaal Genieten via Lokale Ondernemers (Steunpunt Korte Keten)

Meer info over deze projecten is terug te vinden als bijlage.

Ook in 2022 is het thema 'Lokaal kopen en genieten'

Door de groeiende interesse in lokaal voedsel en de provinciale ambities om duurzame lokale voedselsystemen en -strategieën te stimuleren, verlengt de Provincie in 2022 het thema ‘Lokaal kopen en genieten’ voor het subsidiereglement Innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. Naast verenigingen of vzw’s kunnen ook lokale besturen een beroep doen op deze subsidie.

Subsidieaanvragen moeten minstens een maand voor aanvang van het project worden ingediend.

De projectsubsidie bedraagt minimum 2 500 en maximaal 25 000 EUR.

De maximale looptijd van een project is 18 maanden.

De voorwaarden, de procedure en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/subsidie-innovatieve-projecten.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent