Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 245 000 EUR subsidies aan vijf plattelandsinitiatieven

inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau

Sinds 1 oktober 2021 ondersteunt de Provincie plattelandsinitiatieven met aandacht voor integrale ontwikkeling. De Provincie riep daarvoor een nieuw subsidiereglement in het leven. Met dit reglement speelt de Provincie vlot in op (nieuwe) uitdagingen, ontwikkelingen en noden. Jaarlijks wordt een oproep gelanceerd en worden specifieke voorwaarden bepaald.

In 2022 was het Thema ‘Stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte’. Voldoende en kwaliteitsvolle publieke buitenruimte is heel belangrijk, maar de voorbije jaren is de nood eraan nog dwingender geworden.

"Met deze vijf plattelandsinitiatieven ondersteunen we stuk voor stuk kwaliteitsvolle, klimaatbestendige ontmoetingsplekken. Ze zijn toegankelijk voor iedereen mét aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. Zo werken we aan een aangename en gezonde leefomgeving."

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Overzicht van de goedgekeurde projecten

  • Scheldepromenade Wichelen – Gemeente Wichelen
  • Ont-moeten en ont-haasten als sleutel tot warme zorg – Sleutelzorg Temse
  • Groene Klus in Helianthus – SLG Vlaanderen
  • Belevingstuin vzw De Bron – De Bron Zottegem
  • Belevingspark Meerspoort – Stad Oudenaarde

Meer info over deze projecten als bijlage.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent