Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 20 000 EUR noodhulp aan de Cordillera in de Filipijnen via partner CDPC

Op woensdag 24 oktober 2018 besliste de Oost-Vlaamse provincieraad om 20 000 EUR noodhulp te geven aan de Filipijnse Cordillera regio, nadat de regio getroffen werd door tyfoon Ompong op 14 september 2018 .

De Provincie Oost-Vlaanderen kiest voor een duurzaam partnerschap met de Cordillera regio. Daarvoor werkt het bestuur samen met de lokale organisatie Center for Development Programs (CDPC) in de Cordillera, de Oost-Vlaamse ngo Solidagro en de hogeschool Odisee Waas. De tyfoon Ompong bracht midden september heel wat schade aan de projecten binnen dit duurzaam partnerschap. Om die reden besloot de Provincie 20 000 EUR vrij te maken voor noodhulp.

“We hebben de schade geïnventariseerd en zullen er alles aan doen om onze partners terug op de sporen te krijgen. De middelen zullen gebruikt worden om de projecten waarin de Provincie heeft geïnvesteerd, te herstellen.”, zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Als lokale partner is de organisatie het best geplaatst om op een snelle en adequate manier in te spelen op de noodsituatie.

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte directie Wonen & Mondiale Solidariteit
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte directie Wonen & Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens



Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent