Provincie Oost-Vlaanderen geeft 20 000 EUR noodhulp aan de Cordillera in de Filipijnen via partner CDPC

Maandag 29 oktober 2018 — Op woensdag 24 oktober 2018 besliste de Oost-Vlaamse provincieraad om 20 000 EUR noodhulp te geven aan de Filipijnse Cordillera regio, nadat de regio getroffen werd door tyfoon Ompong op 14 september 2018 .

De Provincie Oost-Vlaanderen kiest voor een duurzaam partnerschap met de Cordillera regio. Daarvoor werkt het bestuur samen met de lokale organisatie Center for Development Programs (CDPC) in de Cordillera, de Oost-Vlaamse ngo Solidagro en de hogeschool Odisee Waas. De tyfoon Ompong bracht midden september heel wat schade aan de projecten binnen dit duurzaam partnerschap. Om die reden besloot de Provincie 20 000 EUR vrij te maken voor noodhulp.

“We hebben de schade geïnventariseerd en zullen er alles aan doen om onze partners terug op de sporen te krijgen. De middelen zullen gebruikt worden om de projecten waarin de Provincie heeft geïnvesteerd, te herstellen.”, zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Als lokale partner is de organisatie het best geplaatst om op een snelle en adequate manier in te spelen op de noodsituatie.

Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte directie Wonen & Mondiale Solidariteit