Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 17 500 EUR subsidies aan vijf imagoversterkende initiatieven in de land- en tuinbouw

De Provincie ondersteunt via een subsidiereglement lokale besturen en vzw’s die imagoversterkende initiatieven opzetten. In de eerste helft van 2022 werden 5 projectaanvragen goedgekeurd.

“De Provincie kent in totaal 17 500 EUR subsidies toe aan vijf initiatieven. Deze initiatieven dragen elk bij aan het positieve beeld van de land- en tuinbouw en willen landbouw en burger dichter bij elkaar brengen. In vier projecten worden lokale producten en producenten in de kijker gezet. Niet alleen naar de consumenten, ook naar de horeca. Eén project belicht een totaal ander aspect en vraagt aandacht voor modder op de weg tijdens het oogstseizoen.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Overzicht van de goedgekeurde projecten 

  • Korte keten op maat van de horeca (De Kromme Boom vzw)
  • Korte keten, zeker weten (Stad Lokeren)
  • Beverse streekmarkt (Gemeente Beveren)
  • Echt Hams product / lekker Hams (Gemeente Hamme)
  • Modder op de weg tijdens het oogstseizoen: samen houden we het veilig (Stad Geraardsbergen)

Meer info over deze projecten is te vinden als bijlage. 

Subsidiereglement imagoversterkende initiatieven 

Lokale besturen en vzw’s kunnen het jaar rond een beroep doen op deze subsidie. Subsidieaanvragen moeten minstens een maand voor aanvang van het initiatief worden ingediend. De projectsubsidie bedraagt minimum 1 250 en maximaal 5 000 EUR.

De voorwaarden, de procedure en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/subsidie-imagoversterkende-initiatieven.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent