Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 146 227 EUR subsidies aan acht innovatieve projecten binnen het thema lokaal kopen en genieten

Thema wordt verlengd voor subsidies 2021

Sinds 1 mei 2020 ondersteunt de Provincie vzw’s, verenigingen en lokale besturen die een vernieuwend idee hebben dat de land- en tuinbouw kan versterken of optimaliseren. De Provincie riep daarvoor een nieuw subsidiereglement in het leven.

“De Provincie kende in 2020 al 146 227 EUR subsidies toe aan acht innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. En dat bedrag zal uiteindelijk hoger liggen, want er komen nog projectaanvragen binnen. De projecten zetten in op zowel lokaal kopen als op lokaal genieten.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

                       

Overzicht van de goedgekeurde projecten:

  • Lokaal afhaal in Gentbrugge van Lokaal vzw
  • Reizend veggiecafé van werkgroep FIT (Moerbeke-Waas)
  • Beleef de Boerderij van de Wassende Maan vzw (Deinze)
  • Boeren en Burgerbeweging Waasland van Solidagro vzw (Sint-Niklaas)
  • Herzele Proeft! Oost-Vlaanderen kookt! van Climaxi vzw (Herzele)
  • ZarlarSuperMarkt van Hof ten Nieuwenhoeve vzw (Geraardsbergen)
  • Oesterzwam van Maatwerkbedrijf De Kromme Boom vzw (Oostakker)
  • Boerensupermarkt van Boerkoos vzw (Maarkedal)

Meer info over deze projecten is terug te vinden als bijlage.

Ook in 2021 is het thema 'Lokaal kopen en genieten'

"Door het grote succes van de projectoproep en de groeiende interesse in lokaal voedsel, verlengen we in 2021 het thema ‘Lokaal kopen en genieten’ voor het subsidiereglement Innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. Naast verenigingen of vzw’s kunnen ook lokale besturen een beroep doen op deze subsidie."

gedeputeerde Leentje Grillaert

 

Subsidieaanvragen moeten minstens een maand voor aanvang van het project ingediend worden.

De projectsubsidie bedraagt minimum 2 500 en maximaal 25 000 EUR.

De maximale looptijd van een project is 18 maanden.

De voorwaarden, de procedure en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/subsidie-innovatieve-projecten

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent