Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen geeft 136 155,06 EUR aan 27 projecten ter ondersteuning van de detailhandel

De Provincie ondersteunt lokale besturen voor de optimalisatie van hun lokaal detailhandelsbeleid. Middenstands- en handelsverenigingen ontvangen een projectsubsidie voor de professionalisering en de promotie van de lokale detailhandel.

In 2019 krijgen 27 projecten in Oost-Vlaanderen een gezamenlijk projectsubsidie van 136 155,06 EUR.

Er kunnen ook dit jaar subsidies aangevraagd worden voor projecten die uitgevoerd worden in 2020.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor middenstand: ‘Detailhandel is een essentieel onderdeel van de provinciale en lokale economie. Een Oost-Vlaamse gemeente telt gemiddeld 19 handelspanden per 1 000 inwoners. Om de stedelijke en gemeentelijke handelskernen nieuwe impulsen te geven, zullen dit jaar 27 projecten in Oost-Vlaanderen worden uitgevoerd voor een gezamenlijk bedrag van 136 155,06 EUR aan provinciale steun’.

 

Voor de oproep 2018 – projecten 2019 – keurt de deputatie 16 aanvragen van de lokale besturen geheel of gedeeltelijk goed.

 

Dossier

Project

Subsidie

Stad Aalst

Win je winkel in Aalst

5 512,00 EUR

Gemeente Berlare

Bevlagging handelskernen Groot-Berlare

10 000,00 EUR

Gemeente Brakel

Communicatie

6 680,00 EUR

Stad Deinze

Sensibiliseringscampagne ‘Parkeren op de rand maakt winkelen plezant’

10 000,00 EUR

Stad Gent

Future proof retail & horeca: Puur Gent inspireert

10 000,00 EUR

Stad Geraardsbergen

De Gezichten van Geraardsbergen – Pop-ins

9 644,00 EUR

Gemeente Haaltert

Eindejaarssfeer bij lokale handelaars

2 472,00 EUR

Gemeente Knesselare

Handelaars verbinden: actieplan ondernemers-communicatie binnen een fusie

1 012,16 EUR

Gemeente Lebbeke

Handelaarsenquête

2 000,00 EUR

Gemeente Lievegem

Bouwstenen voor het economisch beleid van Lievegem: werken aan complementaire handelskernen

2 000,00 EUR

Stad Ninove

Verbeteren marketing en communicatie kernwinkelgebieden stad Ninove

8 000,00 EUR

Gemeente Sint-Gillis-Waas

Koop lokaal en ontvang een receptenverhaal

6 232,00 EUR

Gemeente Sint-Lievens-Houtem

1. De gezichten van Houtem Onderneemt

2. Spaarkaartactie

3 999,57 EUR

Gemeente Zele

Kleurrijk shoppen (straatoverspanning)

2 573,68 EUR

Gemeente Zelzate

 

Schijnwerper op de Zelzaatse economie. Welke klemtonen leggen we in de bestuursperiode 2019-2024?

4 000,00 EUR

Stad Zottegem

1. Opmaak acquisitiebrochure

2. Ontwikkelen van een website

10 000,00 EUR

 

De deputatie keurt 11 aanvragen van de middenstands- en handelsverenigingen geheel of gedeeltelijk goed.

 

Dossier

Project

Subsidie

9240.BE Vzw

Shoppen in een kleurrijk Zele

4 069,44 EUR

Handelscentrum Geraardsbergen Vzw

Het Shoppeloton

4 743,20 EUR

Nieuwstraat Aalst

We love shopping in de Nieuwstraat

3 199,34 EUR

Ondernemers Verkén Sint-Gillis Vzw

Verkén Sint-Gillis#shoplocal visibiliteit verhoging

5 000,00 EUR

Pop-Up Denderleeuw

Pop-Up Shopping Nights

3 675,97 EUR

Shop in Brakel

Brakel onderneemt (of Ondernemend Brakel)

5 000,00 EUR

Unie der Handelaars Ronse Vzw

Vitrineg(l)oed – Etalagewedstrijd met animatie en beleving in het teken van vuur in het winkelcentrum

5 000,00 EUR

Unizo Oost-Vlaanderen Vzw afdeling Denderleeuw

Ondernemende Inspiratie Avonden

3 074,40 EUR

Unizo Oost-Vlaanderen Vzw afdeling Dendermonde

Shop in Dendermonde

3 352,00 EUR

Unizo Oost-Vlaanderen Vzw afdeling Zele

Shoppen in kleurrijk Zele

3 356,88 EUR

Werkgroep Lovendegem Centrum

Centrum braderij

1 558,42 EUR

 

Oproep 2019 voor projecten 2020

Ook in 2019 kunnen subsidies aangevraagd worden voor projecten die uitgevoerd worden in 2020.

De reglementen en de aanvraagformulieren zijn hier terug te vinden.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor middenstand
Liva Goedertier Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor middenstand
Liva Goedertier Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent