Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen erkend als pionier voor inzet duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Op 5 februari ontving de Provincie Oost-Vlaanderen een officieel UNITAR* certificaat ‘SDG Pioneer’ van CIFAL Flanders, het opleidingscentrum van de Verenigde Naties (VN) voor duurzame ontwikkeling. De Provincie wordt erkend voor haar inzet voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. CIFAL reikt dit certificaat uit aan 21 organisaties, waaronder 3 overheden (Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid en Stad Antwerpen).

Kleine stappen, grote doelen

Eind 2015 ondertekenden de VN-lidstaten, waaronder België, de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. De Agenda bestaat uit 17 SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om de wereld tegen 2030 duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger te maken.

In 2017 startte de Provincie Oost-Vlaanderen met CIFAL, een SDG-traject en behaalde ze volgende resultaten:

  • 117 Provinciale medewerkers en het managementteam van de Provincie volgden 3 algemene infosessies over Agenda 2030 en de SDG’s. Tijdens verdiepende workshops brachten de collega’s de huidige Provinciale bijdrage en de uitdagingen op vlak van Agenda 2030 in kaart.
  • Oost-Vlaamse gemeenten kunnen in 2019 bij de Provincie intekenen op een begeleidingstraject op maat voor de integratie van de SDG’s in hun meerjarenplanning 2020-2025.
  • Samen met CIFAL inspireerde de Provincie ook Oost-Vlaamse bedrijfsleiders, beleidsmakers en academici op de Action Learning Day Fair Trade & SDG’s tijdens de Week van de Fair Trade.

Agenda 2030

Eind 2017 engageerden de Vlaamse Provincies en de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP) zich om de 17 SDG’s en Agenda 2030 na te streven. Het traject met CIFAL was een eerste stap om de SDG’s binnen de Provincie in de praktijk te brengen. Ook in de toekomst blijft de Provincie Oost-Vlaanderen verder inzetten op duurzame ontwikkeling en biedt  ze verdere ondersteuning aan steden en gemeenten om samen te gaan voor een duurzaam Oost-Vlaanderen.

Want de jeugd – en bij uitbreiding de hele bevolking – schreeuwt dezer dagen om aandacht voor het klimaat en voor de gezondheid van onze planeet. En ja, we zijn met z’n allen verantwoordelijk. Dit signaal negeren kan niet. Overgaan tot nog meer actie is noodzakelijk.

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

 

* Unitar staat voor United Nations Institute for Training and Research of VN Instituut voor Training en Onderzoek

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Yoerik Van De Genachte directie Wonen en Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Yoerik Van De Genachte directie Wonen en Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent