Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen en Weerwerk brengen de circulaire economie in je schooltas

Provincie Oost-Vlaanderen subsidieerde in het kader van de subsidie Circulaire Ketenprojecten een project van sociale maatwerkbedrijf Weerwerk.

Weerwerk ontwikkelde een set circulaire schooltassen voor de lagere school. De set bestaat uit een schooltas met pennenzak, turnzak en zwemzak. De tassen zijn lokaal geproduceerd in een sociaal naaiatelier en worden daar aan het einde van elk schooljaar indien nodig gerepareerd. Op deze manier wordt hoogwaardig reclametextiel niet één maar meerdere malen hergebruikt én wordt lokale werkgelegenheid gecreëerd.

"De Provincie ondersteunt  met de subsidie de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen. Het project van Weerwerk past perfect binnen dat plaatje. "

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Begin dit schooljaar krijgt een dozijn leerlingen van de Wijze Eik in Mariakerke (Gent) ‘s werelds eerste circulaire schooltassenset in gebruik. Het is wereldwijd de eerste circulaire schooltassenset, ontwikkeld uit gebruikt reclametextiel, die niet verkocht maar verhuurd wordt aan ouders van lagereschoolleerlingen.

De set fungeert meteen ook als educatief middel. Ze brengt de circulaire economie en de noodzakelijke wijziging in aankoopgedrag op een erg tastbare manier tot vlak bij deze jonge doelgroep. De initiatiefnemers geloven dat het circulaire gedachtegoed, net als bij het sorteren en recycleren van afval circa 40 jaar geleden, door de jeugd in de gezinnen kan worden binnengebracht.

In een eerste fase wordt een tiental sets verdeeld aan leerlingen. De producten worden een schooljaar lang geobserveerd om eventuele zwakheden te detecteren en de producten verder te ontwikkelen tot een handige, slijtvaste set. Pas dan wordt de productie opgeschaald. Weerwerk gebruikt deze periode ook om op zoek te gaan naar partners die het testvolume willen helpen vergroten

"Circulariteit gaat voor ons hand in hand met duurzaamheid en een sociaal draagvlak. Daarom ontwerpen, ontwikkelen en produceren we deze schooltassenset lokaal. Zo creëren we een sterk verhaal waarmee we het circulaire gedachtegoed rechtstreeks bij de doelgroep kunnen promoten. In Oost-Vlaanderen alleen lopen 148 000 leerlingen tussen zes en negen jaar school. Doorgaans met boekentassen van Chinese makelij die vaak na een jaar van de hand worden gedaan. Als we met dit initiatief zelfs maar een klein deel van deze markt kunnen overtuigen om voor een duurzame optie te kiezen, genereren we al een flinke impact.”

projectleider Johan Bonner, Weerwerk

Hoos

Hoos is het tassenmerk van sociaal maatwerkbedrijf Weerwerk. Bij Weerwerk koppelt men circulariteit aan sociale en lokale economie. Onder het merk Hoos maken ze van reclametextiel en reststromen uit textielfabrieken nieuwe duurzame producten.

Circulair textiel met een lokale sociale dimensie

De grondstoffen op onze aardbol zijn eindig en de afvalberg veel te groot. Een oplossing daarvoor is een circulaire economie. Een van de dingen die je daarin doet is gebruik maken van rest- of afvalmaterialen om nieuwe gebruiksvoorwerpen te creëren.

Reclametextiel wordt in grote volumes bedrukt en bijvoorbeeld gebruikt bij campagnes en tijdens evenementen. Vaak gaat het maar om enkele dagen of weken, waarna het textiel wordt weggegooid en verbrand. Zonde van hoogwaardig materiaal, dat nu dus een volgende bestemming krijgt.

Weerwerk

Groep Weerwerk laat werkzoekenden groeien en brengt hen via intensieve coaching dichter bij een duurzame job. Verder biedt de groep mensen die nog niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt een job in de maatwerkateliers in Roeselare, Gent en Antwerpen. Het bedrijf gaat met de medewerkers op zoek naar hun talenten en geeft hen de kracht om die verder te ontwikkelen.

De mobiele teams van Weerwerk ondersteunen overheden, non profit en bedrijven met diensten groenonderhoud, renovatie, schoonmaak, ... Er is ook een team ‘energiesnoeiers’ die particulieren helpen bij het besparen op energie en water. In de eigen gebouwen heft men een was- en strijkatelier, inpak en montage en een naaiatelier.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Johan Bonner projectmanager Weerwerk
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Johan Bonner projectmanager Weerwerk
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent