Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Oudenaarde werken samen aan participatieve opmaak van masterplan voor Oudenaarde Linkeroever

Donderdag 30 november 2017 — Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey is het gebied op de linkeroever van de Schelde in Oudenaarde een grotendeels verlaten plek. Daar willen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde iets aan doen.

In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen.

Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de Provincie en de Stad ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan met een actieprogramma. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Op naar een kwalitatieve invulling

De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners zich engageren om de huidige behoeften in te vullen, rekening houdend met de behoeften van de toekomstige generaties. De Provincie en de Stad besteden de nodige aandacht aan de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

Participatie

In het masterplan zullen de partners onderzoeken welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn. Die wenselijke functies zullen gecombineerd worden met de bestaande functies. Deze oefening willen de Provincie en de Stad niet alleen maken. De opmaak van dit masterplan zal op een participatieve manier gebeuren waarbij verschillende betrokken partijen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties hun ideeën en adviezen kunnen geven. De eerste participatieronde staat gepland voor maart 2018. Verdere berichtgeving hierover volgt.

Martine Verhoeve gedeputeerde voor ruimtelijke planning at Provincie Oost-Vlaanderen
Richard Eeckhout Schepen voor ruimtelijke ordening at Stad Oudenaarde
Bart Verbeke Projectcoördinator Masterplan Oudenaarde Linkeroever at Provincie Oost-Vlaanderen