Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Deinze organiseren participatiemarkt voor opmaak van PRUP Brielmeersen

Dinsdag 29 mei 2018 — Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Deinze maken voor de omgeving van de Brielmeersen samen een masterplan op. De doelstellingen van het masterplan zijn een opwaardering van het Provinciaal domein, het realiseren van een stadionproject voor SK Deinze en het beter verbinden van het gebied met het stadscentrum en met de Leievallei.

"In het voorjaar van 2017 hielden we al een uitgebreide participatieronde om input te krijgen voor de ontwikkeling van het masterplan. We zijn met die input aan de slag gegaan en hebben ondertussen een voorkeursscenario uitgewerkt.", aldus burgemeester Jan Vermeulen van Stad Deinze.

Om het masterplan te kunnen uitvoeren, is de opmaak van een Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) nodig. Momenteel ligt voor dit PRUP de startnota voor.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Ruimtelijke planning: “We raadplegen de bevolking over die startnota in de periode van 28 mei tot en met 26 juli. Op dinsdag 29 mei vindt een participatiemarkt plaats. Daarop lichten we de inhoud van de startnota interactief toe aan de hand van een infotentoonstelling."

De Provincie en Stad Deinze verwerken de input van de raadpleging in een scopingnota, die zal aangeven hoe het PRUP verder vorm zal krijgen. Die scopingnota wordt in het najaar verwacht.

Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning
Jan Vermeulen burgemeester Stad Deinze
Bart Verbeke projectcoördinator ruimtelijke planning