Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Deinze investeren verder in fietssnelweg F7 Gent-Kortrijk

Woensdag 8 november 2017 — Samen met de stad Deinze realiseert de Provincie Oost-Vlaanderen twee nieuwe tracés op het fietssnelwegennetwerk in Deinze.

De werken tussen Karmstraat en Beekstraat startten in oktober. Tussen de Tonnestraat en de Sint-Hubertstraat wordt vandaag, 8 november, gestart met de bouw van een nieuwe onderdeel van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk. Hiermee wordt het huidige fietssnelwegtraject verlengd met circa 800m tot aan de begraafplaats van Petegem. De fietssnelweg wordt aangelegd in asfalt, is 3 meter breed en conform de bepalingen van de Vademecum Fietsvoorzieningen. De voltooiing is gepland medio 2018.

Samen met de realisatie van het fietssnelwegtraject Karmstraat – Beekstraat is het een van de laatste onderdelen van de fietsnelweg F7 die op grondgebied Deinze gerealiseerd moeten worden.

De F7 Tonnestraat – Sint-Huberstraat betekent een investering van 374 150 EUR. Voor het traject Karmstraat – Beekstraat gaat het over een investering van 268 429,43 EUR.

Het Vlaams Gewest subsidieert telkens 40%. Na oplevering worden de fietssnelwegen eigendom van de stad Deinze, die verder instaat voor het beheer en onderhoud.

Fietsbrug

Om ook de laatste hindernis tussen Petegem en de stationsomgeving te overbruggen wordt er, met Europese steun (EFRO) en een bijdrage van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) een fietsbrug gerealiseerd. Kruisen van de N35 kan momenteel enkel via een omweg of een uiterst drukke rotonde. Nog in 2017 wordt gestart met het ontwerp. Vanaf 2020 kunnen fietsers de brug gebruiken.

De fietsoversteek over de N35 wordt geraamd op 1 936 000 EUR. Provincie Oost-Vlaanderen treedt op als trekker van het project. Het Vlaams gewest (AWV) investeert 600 000 EUR. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) levert een bijdrage van 40% (774 400 EUR).

“Beide projecten zullen niet enkel het gebruik van de fietssnelwegen versterken, maar vormen mee de basis voor een duurzame en directe fietsverbinding naar het station en stadscentrum”, besluiten gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit, burgemeester Jan Vermeulen en schepen voor mobiliteit Bart Van Thuyne.

 

Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit at Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Vermeulen burgemeester at Stad Deinze
Bart Van Thuyne schepen voor mobiliteit at Stad Deinze
Matias Vandenbossche dienst Mobiliteit at Provincie Oost-Vlaanderen
Marjolein Hantson dienst Mobiliteit at Provincie Oost-Vlaanderen