Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen en Sint-Gillis-Waas verzoenen duurzame mobiliteit en natuur op fietssnelweg F411 Sint-Niklaas - Hulst

De opwaarderingwerken aan fietssnelweg F411 in Sint-Gillis-Waas vanaf de E34 tot de Nederlandse grens, gaan dit jaar van start. Deze route telt regelmatig meer dan 1 000 fietsers per dag. Daardoor is de huidige breedte van 2 meter ontoereikend. Een nieuwe omgevingsvergunning werd al afgeleverd. Bij de werken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige natuur.

In samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos, maar ook met de Dienst Erfgoed van de Vlaamse Overheid koos de Provincie ervoor om het kwetsbare natuurgebied maximaal te vrijwaren en de meest waardevolle bomen te behouden  – in het bijzonder in het deel tussen de Koningsstraat en de Buitenstraat. Uitheemse bomen en struiken worden bestreden. Daarnaast wordt na afloop van de werkzaamheden, minstens een vijftigtal inheemse bomen en 750 m houtkanten aangeplant. Zo wordt dit door wandelaars en fietsers erg gewaardeerde landschap spoedig opnieuw hersteld.

De eerste fase van de werken, het hakhoutbeheer van de struiken en het rooien van bomen, wordt binnenkort uitgevoerd. Dat kan slechts in een beperkte periode gebeuren, van half november tot half maart. Nadien begint het broedseizoen. Een tiental bomen die een risico vormen voor de eigendommen aan de Bergstraat worden nog voor het broedseizoen gerooid, geknot of afgezet (in zijn geheel laag bij de grond afzagen of omhakken).

De verdere werken volgen na het broedseizoen en starten na het zomerbouwverlof om de hinder voor fietsers zoveel mogelijk te beperken.

Markering

In overleg met het gemeentebestuur werden onlangs de te verwijderen (gemarkeerd met een rood kruis), te knotten of snoeien (horizontale rode lijn) of af te zetten bomen (een lage horizontale rode lijn) en struiken gemarkeerd. Zo worden vergissingen uitgesloten. Bomen aangeduid met een groene bol moeten extra worden beschermd tegen schade.

Fietssnelweg F411 loopt over de oude spoorwegbedding van Sint-Niklaas naar Sint-Gillis-Waas door het bosgebied van de Stropers en verder richting Zeeuws-Vlaanderen. Deze fietssnelweg verbindt het Waasland met Nederland en heeft een totale lengte van 11 km.

"We hebben alles op alles gezet om de kwetsbare natuur in het Stropersbos maximaal te vrijwaren en ik durf zeggen dat we daar ook in geslaagd zijn. Door de opwaardering van de fietssnelweg hopen we dat nog meer mensen de auto aan de kant laten staan op weg naar werk, school of winkel en voor dit mooie traject kiezen."

 gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Natuur en Mobiliteit

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Natuur en Mobiliteit
Martin Dierickx dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Natuur en Mobiliteit
Martin Dierickx dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent