Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port realiseren samen deel van de fietssnelweg in Langerbruggestraat

Op donderdag 17 oktober werd het nieuwe deel van de fietssnelweg F402 in Gent officieel geopend. Ter hoogte van de Langerbruggestraat is een belangrijke missing link gerealiseerd in de fietsas die de oostzijde en de westzijde van het Kanaal Gent-Terneuzen met elkaar verbindt.

Nieuw deel van fietssnelweg

De Provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port verbeterden de fietsinfrastructuur op de fietssnelweg F402 in de Langerbruggestraat tussen het veer en het recent gerealiseerde knooppunt over de R4-Oost aan Volvo Car. De totale afstand bedraagt 850 meter. De Provincie Oost-Vlaanderen sloot hiervoor in 2016 een samenwerkingsovereenkomst af met North Sea Port.

Ruim vrijliggend fietspad in twee richtingen

De Provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port werken samen aan de realisatie van hoogkwalitatieve fietsinfrastructuur. De realisatie kadert ook in het Raamplan Fiets Gentse Kanaalzone.

Er werd een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd, gedeeltelijk bovenop het recent gerealiseerde warmtenet. Het 3 meter brede fietspad ligt in een aparte bedding waardoor de fietsers maximaal beveiligd zijn voor het vrachtverkeer in de Langerbruggestraat.

Door de ruimtelijke context van de haven is er extra aandacht gegaan naar de veiligheid van de fietser ter hoogte van de kruispunten. Op de kruising met de Kanazawastraat aan Honda heeft de fietser geen voorrang meer omwille van de dode hoek. Op de fietssnelweg zelf is er een asverschuiving om de fietser beter in beeld te brengen en zijn aandacht te vestigen op het kruispunt. Ook ter hoogte van de fietsoversteek aan het veer heeft de fietser - voor de uniformiteit en de veiligheid - geen voorrang en is er een haakse aansluiting.

Het fietspad is aangelegd in asfalt voor meer rijcomfort. Om het wachtcomfort op de fietssnelweg te verhogen, werden fietssteunen geplaatst op het kruispunt Kanazawastraat en aan de bedrijfstoegangen. 

Het fietspad werd uitgevoerd door het bedrijf Alonco Aannemingen bvba.

De totale kostprijs voor de fietsinfrastructuur bedraagt 750 742,02 EUR (incl. btw) en wordt bekostigd met investeringssubsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid geeft hierbij een financiële tussenkomst van 50% aan de Provincie Oost-Vlaanderen omdat deze fietssnelweg onderdeel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

North Sea Port stond in voor de studiekosten en stelt de gronden ter beschikking voor de aanleg van de fietssnelweg. Na de oplevering wordt North Sea Port eigenaar van het fietspad en staat het in voor het goede beheer en het onderhoud ervan.

Provincie, pionier van fietssnelwegen

De nieuwe fietsinfrastructuur is onderdeel van de fietssnelweg F402 in het zuidelijke deel van de haven in Gent. Deze fietssnelweg is 3 km lang en verbindt belangrijke woonkernen (zoals Oostakker, Lochristi, Evergem en Wondelgem) en bedrijven (zoals Volvo Car, Honda) aan beide oevers van het Kanaal Gent-Terneuzen. De F402 is ook deels gelegen op het Oost-Vlaamse fietsknooppuntennetwerk.  

“De Provincie is het fietsbestuur bij uitstek. De versnelde uitbouw van een bovenlokaal functioneel fietsnetwerk is de prioriteit. Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van dit fietsroutenetwerk en verbinden steden en wordthavengebieden met elkaar. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om voor haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te leggen, worden meer pendelaars en scholieren overtuigd om de fiets te nemen. Op die manier wordt de fiets een veilig, snel en gezond alternatief voor dagelijkse verplaatsingen."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

“North Sea Port werkt aan een duurzame ontwikkeling van de haven. Bereikbaarheid in en rond de haven en een vlot en veilig woonwerkverkeer staan daarbij centraal. Bij nieuwe wegen worden gescheiden fietspaden aangelegd. En bestaande fietspaden worden, waar mogelijk, verbeterd om het fietsverkeer comfortabeler te laten rijden. Het vernieuwde fietspad in de Langerbruggestraat aan het gelijknamige veer is daar een voorbeeld van.”

Jan Lagasse, CEO North Sea Port

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Ilse Smitz dienst mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Lagasse CEO, North Sea Port
Johan Bresseleers communicatiemanager, North Sea Port
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Ilse Smitz dienst mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Lagasse CEO, North Sea Port
Johan Bresseleers communicatiemanager, North Sea Port
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent