Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen en lokale besturen regio's Aalst en Dendermonde engageren zich om ‘duurzaam’ aan te kopen

Ondertekening engagementsverklaring - woensdag 11 december om 12.10 uur

Tijdens de studiedag ‘Investeer in een lokaal beleid met impact’ ondertekenen de lokale besturen Aalst, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lede, Ninove en Wetteren de engagementsverklaring ‘Duurzaam aankopen met impact’.

Deze besturen uit de regio’s Aalst en Dendermonde hebben de ambitie om onderling samen te werken en ervaringen en goede praktijken over duurzame aankopen uit te wisselen.

De pers is welkom om deze studiedag en de ondertekening van de engagementsverklaring om 12.10 uur bij te wonen in het Congrescentrum Thagaste, Aacademiestraat 1 in Gent. 

Overheidsopdrachten vertegenwoordigen in België een budget van meer dan vijftig miljard EUR. Ze vormen een belangrijke hefboom om klimaatambities te realiseren, de transitie naar een circulaire economie te stimuleren en een positieve impact te hebben op de tewerkstelling van kansengroepen.

"Provinciebestuur, stad of gemeente kunnen een daadkrachtig beleid voeren door aandacht te hebben voor klimaatefficiënte, circulaire en sociale criteria bij het aankopen van werken, leveringen of diensten. De ontwikkelde duurzame aankoopstrategie is de start van een gedragen en gestructureerd duurzaam aankoopbeleid."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

Goede praktijkvoorbeelden in Oost-Vlaanderen

De nieuwe provinciale publicatie ‘Aankopen met positieve impact. Goede praktijken in
Oost-Vlaanderen’
is een praktijkgerichte gids met mooie voorbeelden van aankoopdossiers. Ze is online te raadplegen vanaf 11 december 2019.

Praktisch

Studiedag ‘Investeer in een lokaal beleid met impact’

Wanneer: 11 december vanaf 9.30 uur
Waar: Congrescentrum Thagaste, Academiestraat 1, in Gent

Programma als bijlage.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke beleidsmedewerker Economie
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke beleidsmedewerker Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent