Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Wachtebeke openen fietsbrug over de Langelede

Op vrijdag 9 februari 2018 werd de nieuwe fietsbrug over de Langelede in Wachtebeke officieel in gebruik genomen.

De fietsbrug vervangt de oude spoorwegbrug over de Langelede en is een belangrijke schakel in het fietssnelwegennet dat de Provincie Oost-Vlaanderen wil realiseren.

Gedeputeerde  Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit: “Fietssnelweg F41 verbindt Zelzate met Antwerpen door het noorden van onze provincie. Vandaag kan je op de oude spoorwegbedding tussen Sint-Gillis-Waas en Wachtebeke al meer dan 20 km veilig, ongestoord en in één rechte lijn fietsen. Met de brug over de Langelede realiseerden we een directe schakel richting Zelzate.”

De Provincie wil het fietspad over het oude spoorwegtracé doortrekken van de Langelede tot de N464 (Walderdonk), doorheen het Kloosterbos. Het Vlaams Gewest wil de fietssnelweg verder doortrekken langsheen de N464 tot aan het rond punt met de Kennedylaan-R4. Beide plannen werden in januari 2018 goedgekeurd door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie en zullen op 19 februari 2018 worden voorgelegd aan de Regionale Mobiliteitscommissie. Daarna kan de bouwvergunning worden aangevraagd.

De Provincie wil in 2018 ook werk maken van twee andere projecten op en langs de fietssnelweg F41:

  • Met de gemeente Moerbeke wil men de gesprekken aangaan over een meer herkenbare en veiligere doortocht van de F41 aan het vroegere station van Moerbeke. Het is de bedoeling de kruispunten op het bestaande traject F41 verder op te waarderen tot een volwaardige fietssnelweg met waar mogelijk fietsers in de voorrang.
  • De Puttestraat in Wachtebeke zou worden opgewaardeerd tot een vrijliggend fietspad, als eerste schakel van een optimale fietsverbinding tussen de F41 en het provinciaal domein Puyenbroeck.

De nieuwe brug over de Langelede kostte 152 600 EUR (inclusief BTW)  en werd uitgevoerd door de bvba Scheirlinck uit Wichelen. Het provinciebestuur droeg 100% van de kosten.

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Martin Dierickx dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Martin Dierickx dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent