Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen en Buggenhout ontwikkelen fietsroutekaart voor veiliger fietsverkeer

Veilige fietsroutes zijn voor alle fietsers belangrijk. Daarom investeerden Provincie Oost-Vlaanderen en lokaal bestuur Buggenhout in de ontwikkeling van een fietsroutekaart. Deze kaart moet alle inwoners aanmoedigen om de fiets te gebruiken en zo vlot op hun bestemming te geraken. 

Lokaal bestuur Buggenhout is begaan met de verkeersveiligheid van zijn inwoners en de vele fietsers. De voorbije jaren investeerde het lokaal bestuur, onder andere met steun van de Provincie, flink in de verbetering van de fietsinfrastructuur en het tragewegennetwerk. Met een actieplan wil Buggenhout ook in de toekomst bestaande knelpunten aanpakken. Er is namelijk een grote nood aan een overzicht van de veiligste routes naar het werk, school, verenigingen, winkels en sportvoorzieningen.

De fietsroutekaart

De fietsroutekaart geeft een overzicht van de veiligste fietsroutes en markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen. De input komt van fietsers die routes, knelpunten en mogelijke oplossingen ingaven op de website van de Fietstrack van UGent. Samen met de politie, het Lokaal bestuur, de Provincie en lokale stakeholders werd vervolgens bekeken hoe een aantal van deze gevaarlijke punten kunnen worden vermeden via alternatieve routes.

"Met deze fietsroutekaart willen we alle inwoners aanmoedigen om de fiets te gebruiken om zo op een veilige manier hun bestemming te bereiken."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Fietsroutekaarten voor de hele provincie

Van 2008 tot 2020 liep het project ‘Schoolroutekaarten’, waaraan 44 gemeenten deelnamen. Vanaf 2021 werd dit initiatief uitgebreid naar kaarten voor alle fietsers en fietsroutes: de ‘Fietsroutekaarten’. In 2022 werd de eerste Fietsroutekaarten reeds in Zele en Erpe-Mere voorgesteld. Nu is Buggenhout aan de beurt. De opmaak loopt momenteel nog in Geraardsbergen en Lede.

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is een fietsvriendelijk beleid al jaren een belangrijk speerpunt. De Provincie legt zelf fietssnelwegen aan en gemeenten kunnen Provinciale subsidies krijgen voor het aanleggen van fietspaden. Ook via het tragewegenbeleid worden trage wegen befietsbaar gemaakt. De fietsroutekaart vormt een belangrijk sluitstuk van het provinciale fietsbeleid.

De fietsroutekaart kan via de websites Fietsroutes Oost-Vlaanderen en Fietstrack UGent worden geraadpleegd.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent