Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen daagt Oost-Vlaamse steden en gemeenten uit om mondiaal te gaan

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert vandaag de campagne ’10 mondiale uitdagingen’ voor lokale besturen. Steden en gemeenten die de 10 uitdagingen tot een goed einde brengen, ontvangen een prijs ter waarde van 1000 EUR. Twaalf lokale besturen tekenden zich reeds officieel in op deze campagne: Sint-Niklaas, Lievegem, Merelbeke, Eeklo, Deinze, Lierde, De Pinte, Lede, Nazareth, Gavere, Temse en Kruibeke.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor mondiaal beleid, vertelt meer over waarom gemeenten moeten inzetten op lokaal mondiaal beleid:

“Een gemeente kan via een goed lokaal mondiaal beleid bijdragen tot een betere en meer rechtvaardige samenleving. Een lokaal mondiaal beleid omhelst niet alleen internationale samenwerking en uitwisseling, maar ook het nemen van duurzame beleidskeuzes en het stimuleren van wereldburgerschap en duurzaam handelen bij de bevolking en lokale verenigingen en bedrijven.”

Tien uitdagingen

De 10 uitdagingen zijn:

  1. Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema.
  2. Organiseer in het lokale cultuurcentrum een activiteit rond wereldburgerschap*.
  3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap*.
  4. De basisscholen in de gemeente organiseren een educatieve activiteit rond een mondiaal thema.
  5. Zorg voor een vaste rubriek in het lokale infoblad rond mondiale thema’s.
  6. Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente.
  7. Organiseer een Fair Trade markt met sensibiliserend luik.
  8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij de bevolking te stimuleren.
  9. Zorg dat minstens één extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door het gemeentebestuur.
  10. Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak voor het eigen lokaal mondiaal beleid te vergroten.

*"Wereldburgerschap is de levenshouding van iemand die zich betrokken voelt bij de wereld om zich heen – ook over de grens van het eigen land. De wereldburger handelt in overeenstemming met die betrokkenheid.”

De uitdagingen stellen duurzame beleidskeuzes scherp in een mondiale context. Ze zijn laagdrempelig en de deelnemende besturen hebben de vrijheid om deze op hun eigen manier in te vullen en er creatief mee om te gaan. Welke doelen ze eerst realiseren, maakt niet uit. Het is vooral belangrijk dat ze hun medewerkers en inwoners sensibiliseren en aanzetten tot een meer duurzaam beleid én handelen. Want dat is de kernboodschap van deze campagne.

Voorwaarden campagne

Lokale besturen kunnen zich nog tot 25 november 2020 registreren om deel te nemen aan deze campagne. De deelnemende gemeenten krijgen 1 jaar tijd om de uitdagingen te realiseren. Wanneer ze geslaagd zijn in hun opdracht, ontvangen de gemeenten een korting van 1000 EUR op trajecten aangeboden in het kader van het Omgevingscontract. Dit is een contract dat alle Oost-Vlaamse gemeenten afsloten met de Provincie. Via het Omgevingscontract kunnen gemeenten intekenen op een breed aanbod van diensten en projecten in het kader van milieu, omgeving, klimaat, natuur, mobiliteit, landbouw, economie, …

Op de website van de Provincie vind je alle informatie over de campage en de voorwaarden.

Logo campagne 10 mondiale uitdagingen
Logo campagne 10 mondiale uitdagingen
Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor mondiaal beleid
Peter Brabandt deskundige mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor mondiaal beleid
Peter Brabandt deskundige mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent