Provincie Oost-Vlaanderen bundelt info over vluchtelingen op 1 website

De Provincie Oost-Vlaanderen bundelt in de ‘Sociale Kaart Vluchtelingen’ relevante info over vluchtelingen. De website biedt een antwoord op de nood aan praktische informatie bij hulpverleners, doorverwijzers en vrijwilligers die vluchtelingen in Oost-Vlaanderen begeleiden. 

Alles op één site
Er bestaan tal van hulporganisaties en projecten die hulp en begeleiding bieden aan vluchtelingen. De informatie is verspreid over verschillende websites, folders, boekjes … De Provincie Oost-Vlaanderen bundelt nu alle relevante informatie op de website “Sociale Kaart Vluchtelingen”. Die site biedt een antwoord op 101 vragen in 16 levensdomeinen. Maatschappelijk werkers kunnen er zoeken naar goedkope woningen. Leerkrachten of zorgcoördinatoren vinden de weg naar psychologische ondersteuning voor gevluchte kinderen met trauma’s. Dokters komen te weten waar vluchtelingen gratis kunnen douchen of op een betaalbare manier aan warmere kledij geraken. VDAB-consulenten vinden alternatieve manieren om vluchtelingen (beter) Nederlands te leren.

“Bednet wil de meest kwetsbare kinderen en jongeren bereiken, óók vluchtelingen. Dankzij de sociale kaart vluchtelingen vindt die groep nu vlotter de weg naar ons. Ook wij ontdekken er een heleboel organisaties met dezelfde focus als Bednet. Dit zorgt er dan weer voor dat we regionaal gaan samenwerken.”, verduidelijkt An Van den Bergh van Bednet regio Zuid-Oost-Vlaanderen.  

 

Uitbreiding in het najaar
Naar aanleiding van het succes tijdens het proefdraaien, wordt de site uitgebreid van het aanbod in Oost-Vlaanderen naar dat in gans Vlaanderen.

“De reacties zijn overweldigend. Zo kregen we van centra voor leerlingenbegeleiding uit verschillende hoeken van Vlaanderen de vraag of we de website kunnen uitbreiden met het aanbod in hun provincie. Alle provincies bundelden hun expertise, zodat de sociale kaart vluchtelingen tegen het begin van het nieuwe schooljaar gans Vlaanderen covert.”, verduidelijkt gedeputeerde Couckuyt, bevoegd voor Welzijn. 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Welzijn
Pyra Christophe coördinator sociale kaart Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Welzijn
Pyra Christophe coördinator sociale kaart Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent