Provincie Oost-Vlaanderen biedt hulp voor noodsituatie in Gaza

De berichten over de levenssituatie in de Gazastrook zijn diep schokkend. Weerloze burgers en vooral kinderen zijn de grootste slachtoffers van deze crisis. De Provincieraad kent daarom 50 000 EUR toe aan Unicef. De organisatie zet zich in om ter plaatse te voorzien in de eerste behoeften van kinderen. Unicef blijft zich inzetten om de toegang tot zuiver water te herstellen voor 1 miljoen mensen in Deir Al Balah, Khan Younis en Rafah, waaronder meer dan 560 000 kinderen.

Kinderen grootste slachtoffers

In Gaza is de humanitaire situatie meer dan kritiek: drinkwater en voedsel raken op, chaos en paniek nemen toe en vrachtwagens met hulpgoederen worden maar met mondjesmaat toegelaten. De Gazastrook heeft geen beken, rivieren of andere betrouwbare waterbronnen en is daarom uitsluitend afhankelijk van zeewater. Speciale ontziltingsinstallaties, ondersteund door Unicef, filteren het water.

Het aanhoudende conflict in de Gazastrook stelt kinderen niet alleen bloot aan fysiek gevaar, maar ook aan onvoorstelbare emotionele en psychologische schade die nog generaties lang voelbaar zal zijn.

Internationale samenwerking en solidariteit op verschillende vlakken

De Provincie Oost-Vlaanderen zet al jaren in op mondiale solidariteit. Dit doet ze aan de hand van structurele samenwerkingen in drie regio’s in het Globale Zuiden: de Cordillera-regio (Filipijnen), Province du Sud (Rwanda) en de provincie Esmeraldas (Ecuador). Daarnaast ondersteunt ze ook Oost-Vlaamse vierdepijlers en ngo’s die actief zijn in landen in ontwikkeling.

“De Provincie kiest al 30 jaar voor structurele mondiale samenwerkingen. Maar uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke keuzes. Ook voor noodsituaties maakt het Provinciebestuur middelen vrij. Zo toonde het bestuur zich in het verleden solidair met slachtoffers van verschillende rampen.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale Solidariteit

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent