Provincie Oost-Vlaanderen biedt hulp aan Turkije en Syrië

Niemand blijft ongevoelig voor de rampspoed die de bevolking van Turkije en Syrië over zich heen heeft gekregen. De gevolgen van de aardbevingen zijn desastreus, op korte en lange termijn. De provincieraad van Oost-Vlaanderen toont zich solidair met de getroffen landen en trekt een budget van 50 000 EUR uit voor noodhulp. Het bedrag wordt gestort aan twee organisaties: een fonds van de Verenigde Naties voor hun activiteiten in Syrië, en het Rode Kruis en de Rode Halve Maan voor hun werk in Turkije.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Bastiaan Noré persconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Bastiaan Noré persconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent