Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen biedt hulp aan Oekraïne

De Provincie Oost-Vlaanderen leeft mee met de bevolking in Oekraïne en wil hulp bieden.

Daarom doneert de Provincie 50 000 EUR aan Unicef, voor het project 'Blue Dots' voor kinderen uit Oekraïne.

PAULO Brandweeropleiding stelt, via Firefighters 4 Nepal, een brandweervoertuig ter beschikking van de Oekraïnse brandweer.

Voorts worden ook opvangmogelijkheden gecrëeerd in het Neerhof van het Caermersklooster in Gent. 

Blue Dots 

Om cruciale ondersteuning en dringende basisdiensten te leveren aan kwetsbare gezinnen zet Unicef 'Blue Dots' op in de verschillende buurlanden van Oekraïne. Het zijn veilige ruimtes langs doorgangsroutes waar kinderen en gezinnen toegang hebben tot verschillende diensten.   

"Wie het nieuws volgt, merkt al gauw dat heel wat Oekraïnse kinderen getroffen zijn door dit conflict. Daarom willen we vooral gezinnen helpen. De Blue Dots van Unicef bieden niet alleen essentiële diensten voor gezinnen en kinderen die op de vlucht zijn, maar vooral een veilige plek waar ze tot rust kunnen komen en spelen. "

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale solidariteit

Firefighters 4 Nepal 

Firefighters 4 Nepal (F4N) is een vrijwilligersorganisatie van Belgische brandweermannen die zich via materiaal en opleiding inzetten voor brandweerkorpsen op internationale schaal. Nu het conflict in Oekraïne in alle hevigheid woedt, wil F4N haar Oekraïense collega’s bijstaan waar ze kunnen.

"De oproep van F4N naar brandweermateriaal voor Oekraïne viel bij ons niet in dovemansoren. Het is cruciaal dat brandweermannen hun werk kunnen doen, ook in oorlogsgebied. PAULO Brandweeropleiding stelt daarom een brandweervoertuig type haakarm ter beschikking om de Oekraïnse brandweer te ondersteunen."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Opvang

Voor gezinnen op de vlucht biedt de Provincie binnenkort ook opvangmogelijkheden in het Neerhof van het Caermersklooster in Gent. Er wordt momenteel nog bekeken hoeveel plaatsen er voorzien kunnen worden. 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent