Provincie Oost-Vlaanderen biedt hulp aan Marokko en Libië

De Provincie Oost-Vlaanderen leeft mee met de bevolking van Libië en Marokko en wil hulp bieden. De Provincieraad kent daarom 50 000 EUR toe aan het Rode Kruis Vlaanderen: 25 000 EUR voor de aardbeving in Marokko en 25 000 EUR voor de overstromingen in Libië.

Door de aardbeving van september 2023 is er in Marokko een grote dringende nood aan hulp. Daarnaast waren er in Libië zware overstromingen door de storm Daniël. De noden voor ondersteuning zijn dan ook groot, zowel op korte als op lange termijn.

Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen maakt in noodsituaties middelen vrij voor het verlenen van noodhulp. Zo toonde het bestuur zich in het verleden al solidair met slachtoffers van verschillende rampen.

Zware aardbeving in Marokko

De aardbeving in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 september in de buurt van Marrakesh had een kracht van 6,8 magnitude. Ze eiste na de eerste weken van de ramp al meer dan 3 000 dodelijke slachtoffers en 5 500 gewonden. De materiële schade is enorm en de impact op onderdak en huisvesting heeft verwoestende gevolgen in de zwaarst getroffen gebieden.

Het is prioritair om hulp te bieden inzake basisbehoeften zoals voedsel, water, essentiële huishoudelijke items, onderdak en gezondheidszorg. De getroffenen zullen niet alleen de komende weken, maar ook de komende maanden alle hulp kunnen gebruiken.

Overstromingen in Libië

Op zondag 10 september werd Libië dan weer getroffen door Orkaan Daniel. Door de extreme regenval braken twee stuwdammen, waardoor het oosten van Libië geteisterd werd door hevige overstromingen.

Tijdens de eerste uren na de overstromingen meldde de Libische Rode Halve Maan dat er al 20 000 personen ontheemd en meer dan 9 800 personen vermist waren.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
dienst Mondiale solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
dienst Mondiale solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent