Provincie Oost-Vlaanderen aanwezig op Open Kerkendagen

In het weekend van 2 en 3 juni 2018 is het de elfde editie van Open Kerkendagen.

 

“Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen draagt het kerkelijk patrimonium een bijzonder warm hart toe.”, stelt gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed. “We hebben veel expertise over het bewaren en herbestemmen van kerken, waarover we kerk- en gemeentebesturen graag adviseren. Een initiatief zoals Open Kerkendagen steunen we alvast op verschillende locaties." 

Programma:

  • Herbestemming van de kerk van Meulestede: de kerk van Meulestede is één van de kerken in Gent die een nieuwe bestemming krijgen. Op Open Kerkendagen maak je kennis met de nieuwe gebruiker: vzw Meulestede. Je komt te weten hoe men tot herbestemming van het gebouw is gekomen. Je hoort hoe het kerkbestuur onder begeleiding van Provincie Oost-Vlaanderen en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur de inboedel en kerkschatten inventariseert, waardeert en herbestemt. Monumentenwacht Oost-Vlaanderen demonstreert hoe je door regelmatig onderhoud grote restauraties kan voorkomen.

 

  • Concert met unieke instrumenten in kerk Velzeke: in Zottegem wordt in 2018 de 450ste verjaardag van de onthoofding van Lamoraal, graaf van Egmont, herdacht. Op zaterdagavond is er in de kerk van Velzeke een concert van instrumentale en vocale muziek door het Egmont kwartet in samenwerking met het Sint-Martinuskoor. Hun instrumenten zijn speciaal hiervoor gebouwd op oud-Vlaamse wijze.

 

  • Funerair erfgoed van Ename: in Ename kom je meer te weten over de sfeervolle begraafplaats rond de kerk: was er een verschil tussen begraven worden als dorpsinwoner, monnik of abt van de abdij? Krijg je nog een plaats op het kerkhof? Na een korte introductie in het pam neemt een gids je mee in en rond de historische kerk. Afspraak op zondag om 14 of om 16 uur in pam Ename.

 

Kijk voor het programma op www.oost-vlaanderen.be/open-kerkendagen

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent