Provincie onthult plannen nieuwe cafetaria De Brielmeersen

Donderdag 27 juni 2024 - Op donderdag 27 juni onthulde de Provincie Oost-Vlaanderen de plannen voor een nieuwe cafetaria in provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze. De nieuwbouw wordt een duurzaam innovatief project dat de tijdelijke cafetaria in De Brielschuur op termijn zal vervangen. De Provincie hoopt de werken in het najaar van 2024 te starten.

Langverwachte nieuwe cafetaria

In 2012 ging de oude cafetaria in domein De Brielmeersen in de vlammen op. Vandaag doet de De Brielschuur nog steeds dienst als tijdelijke cafetaria. De Provincie, beheerder van De Brielmeersen sinds 2015, hoopt snel te kunnen starten met de nieuwbouw. De nieuwe cafetaria is het eerste uitvoeringspunt van het uitgebreide masterplan voor het provinciaal domein.

Modern, comfortabel en gastvrij horecapunt

De nieuwbouw komt op een meer centrale locatie in De Brielmeersen, op een open plek op de grens tussen boszone, grasland en vijver. Het open gedeelte van het gebouw geeft uit op de vijver, de Leie en het omliggende landschap.

"Voor de kleinste kinderen wordt er een nieuwe speelzone voorzien aan het terras. Doorheen de bosrand zorgen bestaande paden voor een vlotte verbinding met de speeltuin. Een kijkdak zorgt bovendien voor mooie vergezichten over de verschillende landschapstypes. Door een modern, comfortabel en gastvrij horecapunt aan te bieden, wil de Provincie de bezoekerservaring verbeteren."

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Het ontwerp voor de nieuwe cafetaria is van de hand van Claeys / Haelvoet Architecten uit Kortrijk. In nauw overleg met Agentschap Natuur en Bos ontwierp het bureau een parkpaviljoen dat zich als een meander laat inpassen in het landschap. Het gebouw bakent een unieke plaats af voor zichzelf in het park, geïntegreerd langs de oever van de siervijver en met het eiken-beukenbos als een waardevolle natuurlijke achtergrond. ​

De verschijningsvorm van het plan en de gevel herinterpreteert de typologie van de vierkantshoeve, van oudsher als inheemse architectuur aanwezig in het gebied.
​Het gebouw heeft doelbewust geen voor- of achterkant. Zo worden langs alle zijden relaties aangegaan met het landschap. ​

In het ontwerp is rekening gehouden met de hoge energiestandaard van de Provincie. Er wordt onder meer gewerkt met warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast is er aandacht voor biodiversiteit door natuurinclusieve voorzieningen, zoals broedplaatsen voor vogels, te integreren in het gebouw.

Verdere transformatie Brielmeersen

Naast de realisatie van deze cafetaria wordt er in de toekomst ook nog ingezet op andere projecten:

  • een avontuurlijke speelzone/speelbos voor de oudere kinderen;
  • de transformatie van De Brielschuur naar een winterstal voor de dieren van het dierenpark;
  • de ontwikkeling van een extensief parklandschap waarbinnen dieren worden ingezet voor een natuurvriendelijk groenbeheer.

Daarnaast moeten een grotere boszone en losse bomen schaduw genereren voor dieren en bezoekers. De bouw van de cafetaria is dus slechts het begin van een reeks verbeteringen die De Brielmeersen zullen transformeren en verrijken.

An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Tony De Neve centrumverantwoordelijke De Brielmeersen
Sonja De Vlieger dienst Patrimonium

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent