Provincie onderzoekt aanleg fietssnelweg F415 tussen Burst en Denderleeuw

De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de studie voor de aanleg van fietssnelweg F415 tussen Burst (Erpe-Mere) en Denderleeuw, goed voor een traject van 13 kilometer. Na de voltooiing zal de F415 een vlotte, aantrekkelijke en veilige verbinding vormen voor de vele fietsers tussen Erpe-Mere, Haaltert en Denderleeuw.

Tracé F415

Het tracé van de fietssnelweg F415 loopt van aan het station van Burst grotendeels parallel aan de spoorlijn tussen Zottegem en Denderleeuw en passeert ook de stations van Ede, Haaltert en Welle. Voorbij het station van Denderleeuw gaat de F415 verder tot aan de fietsbrug over de Dender.

Het station van Denderleeuw is het tweede drukste treinstation van Oost-Vlaanderen. Het is dan ook noodzakelijk dat het ook voor fietsers vlot bereikbaar is. In die zin vormt ook het netwerk van fietssnelwegen een belangrijk element in de transitie richting duurzame mobiliteit in de Denderregio.

Op dit moment ontbreekt er een vlotte fietsverbinding tussen de verschillende kernen in deze dichtbevolkte regio. In samenspraak met de verschillende lokale besturen, Infrabel, NMBS en de Vlaamse overheid werd op zoek gegaan naar het best mogelijke tracé voor de F415.

"Het is fijn om vast te stellen dat de vraag leeft bij de lokale besturen om de fietssnelweg F415 versneld te realiseren. We kiezen ervoor om het volledige tracé van 13 kilometer dus in één enkele studie teonderzoeken. Dat is een belangrijke eerste stap om binnen afzienbare tijd te kunnen overgaan tot een vlotte en volledige realisatie van de fietssnelweg."

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Netwerk van fietssnelwegen

Ter hoogte van het station van Burst sluit de F415 aan op de fietssnelweg F414 tussen Aalst en Zottegem. In Denderleeuw wordt via de fietsbrug over de Dender de verbinding gemaakt met de F416 naar Ninove en Geraardsbergen en met de F209 richting Brussel. In Liederkerke sluit die F209 dan weer aan op de F2 tussen Gent, Aalst, Ternat en Brussel.

Samen met verschillende partners werkt de Provincie stelselmatig verder aan de realisatie van dat netwerk van fietssnelwegen. De afgelopen jaren kwamen er in de regio al nieuwe stukken fietssnelweg bij in Erpe-Mere en in Aalst. Verschillende andere deeltrajecten zitten in de studie- of ontwerpfase.

Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Yoerik Van De Genachte dienst Mobiliteit

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent