Skip to Content

Provincie ondersteunt tragewegenbeleid Sint-Lievens-Houtem en Lierde

Sint-Lievens-Houtem en Lierde schakelen hun tragewegenbeleid een versnelling hoger. Het tragewegenplan van Sint-Lievens-Houtem krijgt een update, terwijl de gemeente een actieplan uitwerkt. In Lierde wordt dan weer een tragewegenkaart opgemaakt. De verdere uitbouw van deze trage wegen is één van de speerpunten van het Oost-Vlaamse bestuursakkoord. In het meerjarenplan van de Provincie werden aanzienlijk meer middelen uitgetrokken voor trage wegen. De Provincie werkt voor de uitvoering van haar tragewegenbeleid nauw samen met de Regionale Landschappen en Trage Wegen vzw.

Meer dan ooit ontdekten mensen het afgelopen jaar het plezier van wandelen en fietsen langs trage wegen. Trage wegen is de gangbare term voor het uitgebreide netwerk van smalle, autoloze, al dan niet verharde en vaak eeuwenoude paden, slingerend door de velden of geprangd tussen woonpercelen. Ze vormen vaak het snelste, veiligste en dikwijls ook mooiste traject om je binnen de gemeente te voet of met de fiets te verplaatsen.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het tragewegennetwerk, te voet of met de fiets. Dat is niet alleen gewoon gezond, het is ook beter voor het klimaat en voor de verkeersleefbaarheid in de gemeente."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Bijna alle Oost-Vlaamse gemeenten beschikken ondertussen over een tragewegenplan, dat alle trage wegen in kaart brengt en een visie en plan van aanpak voor de toekomst bevat. Het actieplan met concrete acties op het terrein in Sint-Lievens-Houtem is de eerste stap in de uitvoering van het tragewegenplan. De opmaak en de uitgave van de tragewegenkaart in Lierde zal er voor zorgen dat nog meer inwoners de trage wegen in de gemeente leren kennen én ook gebruiken.

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt Sint-Lievens-Houtem en Lierde via het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen elk met een financiële toelage van 5 000 EUR. Het Regionaal Landschap zorgt voor begeleiding op maat op zowel inhoudelijk, juridisch, administratief, technisch, communicatief en organisatorisch vlak.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet Beleidsmedewerker Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet Beleidsmedewerker Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent