Provincie ondersteunt sociaal ondernemerschap met 212 985 EUR

Negen innovatieve projecten ontvangen subsidies

Acht maatwerkbedrijven en één reguliere onderneming ontvangen van de Provincie elk een subsidie van maximaal 25.000 EUR voor projecten die in 2023 worden uitgevoerd. Het gaat om innovatieve projecten die inzetten op de samenwerking tussen reguliere ondernemingen en maatwerkbedrijven.

De volgende projecten ontvangen subsidies:

 • Natuurlijk, sociaal en circulair isolatiemateriaal - Kiemkracht vzw (voorheen Pro Natura vzw - Eeklo) / Exie nv (Herzele)
 • Duurzame e-commerce dozen - MAAAT vzw (Aalst) / Slimbox bv (Wichelen)
 • Mirto does/does AI - Mirto vzw (Gent) / Lichtwerk
 • Centraal platform voor het (ver)huren van herbruikbare recipiënten -
  Red-use On-to-go (Deinze) / Maaat vzw (Aalst) / Stroom vzw (Aalst)
 • Dossier 100% recycled - De Kemphaan vzw (Hamme) / CWS Workwear nv (Lokeren)
 • CNC freesmachine voor kwaliteitsvol splitsen van bestukte printplaten - Demival vzw (Deinze) / Deltalight nv
 • Afvulmachine pillen - Ryhove vzw (Gent) / Labo Phytophar
 • Automatisatie reinigen plooiboxen - De Dagmoed (Geraardsbergen) / KoMotion (Erpe-Mere)
 • Attractive2Wear: kledij circulair aangepast aan zorgnood - Kiemkracht vzw (voorheen Spoor2 vzw - Hamme / Temse / Zele) / Comfortcare bvba

“De vele samenwerkingen tussen maatwerkbedrijven en het reguliere bedrijfsleven leiden tot technologische ontwikkelingen en investeringen. De goedgekeurde projecten versterken het sociaal ondernemerschap in onze Provincie. Duurzame tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, expertise-uitwisseling en professionalisering van alle projectpartners staan hierbij voorop.”  

An Vervliet, gedeputeerde bevoegd voor economie

Nieuwe oproep in 2023

Maatwerkbedrijven of reguliere ondernemers met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen ook in 2023 (uiterste indiendatum 30 september 2023) een subsidie ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Voor de realisatie ervan is een samenwerkingsverband tussen beiden vereist.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke beleidsmedewerker Economie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke beleidsmedewerker Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent