Skip to Content

Provincie ondersteunt opstart 60ste Rap op Stap-kantoor in Oost-Vlaanderen

Nieuw kantoor in lokaal dienstencentrum de Waterspiegel in Gent

Recent opende een nieuw Rap op Stap-kantoor in het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel in Gent. De Provincie kende 3 000 EUR subsidies toe aan stad Gent voor de opstart van dit kantoor. 

Het kantoor in Gent is het 60ste kantoor In Oost-Vlaanderen. Dankzij de provinciale ondersteuning telt Oost-Vlaanderen het grootste aantal Rap op Stap-kantoren van alle provincies en bereikt men momenteel 12 000 tevreden Oost-Vlamingen met een beperkt budget.

 

Europees onderzoek toont aan dat 1 op 5 Vlamingen zich geen weekje vakantie buitenshuis kan veroorloven. 1 op 4 Vlaamse kinderen groeit op in een gezin dat nooit op vakantie kan gaan. De kloof tussen wie wel en geen middelen heeft, wordt keihard zichtbaar in vrijetijd en vakantie. En dat met de zomervakantie voor de deur. 

De Provincie wil deze kloof verkleinen door subsidies te verlenen aan een lokaal bestuur of een sociale organisatie om een Rap op Stap-kantoor op te starten. 

Rap op Stap

Een Rap op Stap-kantoor is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor personen met een beperkt budget. Een Rap op Stap-kantoor heeft een uitgebreid reisaanbod: het betreft zowel toeristische uitstappen als sport- of cultuuractiviteiten en zelfs langere reizen. Het kantoor zoekt naar kortingen en helpt mensen bij de organisatie van hun uitstap. Bovendien ontvangt men er 50% korting op alle brochures van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. Ook is de brochure met het gratis en betaalbaar aanbod van de Provincie Oost-Vlaanderen er te vinden. Deze brochure kan men ook downloaden via www.oost-vlaanderen.be/gratisaanbod.

“Zeker na de coronamaatregelen is de behoefte aan een leuke daguitstap of vakantie veel groter dan voorheen bij mensen die in een klein appartement in de stad wonen en een beperkt budget hebben.  We moeten elke Oost-Vlaming een leuk perspectief kunnen bieden.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Toerisme

 

Meer info over deze subsidie op www.oostvlaanderen.be/subsidie-rapopstap. Een overzicht van alle Gentse Rap op Stap-locaties, vind je op via https://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/gent-7-contactpunten.  

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Toerisme
David Talloen beleidsmedewerker toerisme
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Toerisme
David Talloen beleidsmedewerker toerisme
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent