Provincie ondersteunt Oost-Vlaamse gemeenten bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Jaarverslag GAS 2016 toont grote stijging verkeersdossiers

Sinds 2006 kunnen Oost-Vlaamse gemeenten een beroep doen op provinciale ambtenaren voor het behandelen van overlastinbreuken in hun gemeente waarvoor administratieve geldboetes kunnen worden opgelegd. Midden 2015 werd de provinciale ondersteuning voor de gemeentelijke administratieve sancties uitgebreid naar dossiers verkeer. Van de 65 gemeenten in Oost-Vlaanderen zijn er op dit ogenblik 51 gemeenten die een beroep doen op de provinciale ondersteuning bij het afhandelen van GAS-dossiers niet-verkeer en 17 gemeenten bij het afhandelen van GAS-dossiers verkeer. 

GAS niet-verkeer

Van de 65 gemeenten in Oost-Vlaanderen zijn er op dit ogenblik 51 gemeenten aangesloten: Aalter, Assenede, Berlare, Brakel, De Pinte, Deinze, Denderleeuw, Destelbergen, Eeklo, Erpe-Mere, Gavere, Haaltert, Hamme, Herzele, Kaprijke, Kluisbergen, Knesselare, Kruishoutem, Laarne, Lede, Lierde, Lochristi, Lovendegem, Maarkedal, Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Nazareth, Nevele, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Temse, Waarschoot, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte en Zwalm.

In 2016 bedroeg het aantal ingekomen dossiers 1 305.

Er werden 109 dossiers in bemiddeling gegeven bij drie, afhankelijk van het gerechtelijke arrondissement, mogelijke bemiddelaars, aangesteld door de POD (Programmatorische Federale Overheidsdienst) Maatschappelijke Integratie. 101 dossiers werden na het ontvangen van het verslag van de bemiddelaar beslist. 88 dossiers handelden over meerderjarigen, 13 dossiers handelden over minderjarigen. De bemiddeling bleek geslaagd in 38 dossiers betreffende meerderjarigen en in 8 dossier betreffende minderjarigen.

In 48 van deze dossiers betreffende meerderjarigen werd uiteindelijk geen boete opgelegd. In dossiers betreffende minderjarigen bedroeg dit aantal 8.

In 251 van de in 2016 behandelde dossiers werd schriftelijk verweer gevoerd. In 22 daarvan werd de betrokkene eveneens gehoord. 107 van deze verweren werden gegrond geacht.

In 842 van de in 2016 behandelde dossiers werd een administratieve geldboete opgelegd, d.i. 82,94 % van het totaal aantal opgestarte dossiers. Het totale bedrag van de door de sanctionerend ambtenaren opgelegde geldboeten bedraagt 75 725 EUR.

Naar categorie van inbreuken kan voor de in 2016 afgehandelde dossiers in volgorde van belangrijkheid volgende oplijsting (eerste tien) worden gemaakt:

Aantal dossiers

Categorie

293 sluikstorten
253 loslopende dieren
151 nachtlawaai
125 wildplassen
49 daglawaai - anders dan elektronisch versterkte muziek
48 beschadiging onroerende goederen
41 ontbreken/niet-naleving vergunning (andere dan sluitingsuur)
37 (winkel)diefstal
31 daglawaai - elektronisch versterkte muziek
31 beschadiging roerende goederen

 

GAS verkeer

Midden 2015 werd de provinciale ondersteuning voor de gemeentelijke administratieve sancties uitgebreid naar dossiers verkeer. Dit zijn dossiers over bestaande verkeersinbreuken, die al in de Wegcode zijn opgenomen en waarvoor er strafrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd, maar die een gemeente eveneens met administratieve sancties kan sanctioneren in haar reglement. Voorwaarde is wel dat de gemeente dan een protocolakkoord afsluit met de procureur des Konings. In zo’n protocolakkoord wordt dan vastgelegd welke verkeersdossiers er strafrechtelijk door het parket worden afgehandeld en welke dossiers er via gemeentelijke administratieve sancties worden afgehandeld.

Sinds november 2015 behandelen de provinciale sanctionerende ambtenaren ook verkeersdossiers. Ondertussen zijn er 17 Oost-Vlaamse gemeenten die daarvoor een beroep doen op de provinciale ondersteuning: Assenede, De Pinte, Denderleeuw, Eeklo, Erpe-Mere, Gavere, Haaltert, Kaprijke, Lede, Lovendegem, Maldegem, Nazareth, Nevele, Ninove, Sint-Martens-Latem, Waarschoot en Zomergem. Vanaf midden april zullen Deinze en Zulte aansluiten.

Waar er in 2015 amper 12 verkeersdossiers binnenkwamen, waren dat er in 2016 al 1 391. In 2017 werden tegen eind maart al meer dan 500 dossiers ontvangen.

Er tonen steeds meer gemeenten interesse voor de provinciale ondersteuning voor GAS verkeer, dus het valt te verwachten dat het aantal ontvangen dossiers zal stijgen.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor juridische zaken

In 1 038 van de 1 047 in 2016 afgehandelde verkeersdossiers werd een administratieve geldboete opgelegd. In 552 dossiers was dit een boete van 55 EUR, het bij koninklijk besluit vastgelegde boetebedrag voor een verkeersinbreuk van de eerste categorie. In 486 dossiers bedroeg de boete 110 EUR, het vast bedrag voor een verkeersinbreuk van de tweede categorie. In 116 en dus 11,08 % van de afgehandelde dossiers werd een beslissing genomen nadat er verweer werd ingediend. In slechts 9 dossiers – dit is 7,76 % van de dossiers met verweer – werd het verweer aanvaard.

Het totaal bedrag van de in 2016 opgelegde administratieve geldboetes verkeer komt zo op 83 820 EUR.

De meest voorkomende verkeersinbreuken in 2016 waren, in deze volgorde:

Aantal dossiers

Inbreuk

344 verkeersborden van het type E1, E3, E5, E7 of E9 negeren (inbreuk categorie 1)
343 op een trottoir of verhoogde berm stilstaan of parkeren (inbreuk categorie 2)
81 langs een gele onderbroken streep parkeren (inbreuk categorie 1)
71 op een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap parkeren (inbreuk categorie 2)
44 op een fietspad stilstaan of parkeren (inbreuk categorie 2)
26 op de rijbaan waar die verdeeld is in rijstroken parkeren (inbreuk categorie 1)
22 op een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers, of op minder dan 3 meter vóór zo’n oversteekplaats stilstaan of parkeren (inbreuk categorie 2)
18 links ten opzichte van de rijrichting parkeren (inbreuk categorie 1)
18 op minder dan 5 meter van een kruispunt stilstaan of parkeren (inbreuk categorie 1)
17 op verkeersgeleiders of verdrijvingsvlakken stilstaan of parkeren (inbreuk categorie 1)

De cijfers tonen aan dat dit provinciaal initiatief beantwoordt aan een behoefte bij de gemeenten. Het initiatief sluit ook aan bij de decretale kerntaak van de Provincie om lokale overheden op hun vraag te ondersteunen.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor juridische zaken

 

 

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde bevoegd voor juridische zaken, Provincie Oost-Vlaanderen
Elke Lauwers dienst Juridische aangelegenheden & Bestuurszaken, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde bevoegd voor juridische zaken, Provincie Oost-Vlaanderen
Elke Lauwers dienst Juridische aangelegenheden & Bestuurszaken, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent