Provincie ondersteunt lokaal mondiaal beleid met subsidies

De Provincie Oost-Vlaanderen kent - binnen een tweede subsidieronde in 2023 - een bedrag toe van 22 695 EUR voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid in Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Het bedrag wordt verdeeld onder vijf goedgekeurde projecten.

“Met deze subsidie ondersteunt de Provincie lokale besturen die zich solidair tonen met de wereld. De projecten die een subsidie krijgen, hebben als doel het draagvlak voor mondiale solidariteit in de stad of gemeente te vergroten. Verschillende thema’s komen aan bod en diverse doelgroepen worden hierbij betrokken.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale Solidariteit

Educatieve trajecten voor diverse doelgroepen gekoppeld aan duurzame beleidskeuzes 

6 695 EUR voor een traject in de Stad Eeklo om te sensibiliseren en te informeren rond het gebruik en verbruik van water in een mondiale context.

  • Via organisaties uit Eeklo en het Meetjesland komen burgers uit Eeklo te weten dat ons massaal gebruik van zoet water mondiaal een enorme impact heeft en een van de factoren is van klimaatopwarming. Naast duurzaam waterverbruik bij ons, wordt ook aandacht gegeven aan 'water in het Globale Zuiden'.

3 000 EUR voor een project in Erpe-Mere waar men lokale en duurzame initiatieven in de kijker zal zetten.

  • Een uitgestippelde fietsroute zal twee verschillende marktjes verbinden. Daar krijgen de bezoekers heel wat informatie over lokale duurzame initiatieven. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn daarbij de insteek. Telkens wordt de link gelegd met solidaire burgerinitiatieven die projecten steunen wereldwijd.

5 000 EUR voor de stad Geraardsbergen die een project rond duurzame voedselstrategie koppelt aan fair trade.

  • Via de Stadsboerderij krijgen de inwoners van Geraardsbergen meer inzicht in duurzame productieprocessen met voeding als focus. Er worden ook links gelegd met fair trade, wereldburgerschap en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Er wordt een SDG-wandeling uitgestippeld voor jong en oud in de vernieuwde kloostertuin.

5 000 EUR voor een project in Laarne dat de lokale geschiedenis rond heksenvervolging zal koppelen  aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

  • In Laarne willen ze hun historisch verleden en dan specifiek de heksenvervolging via de SDG’s linken aan actuele universele thema’s zoals mensenrechten, vrouwenrechten, gelijke kansen, … In een eerste traject wordt hiervoor een educatief pakket ontwikkeld voor het basisonderwijs. Voor een volgende fase worden samenwerkingen opgezet met andere gemeenten met een gelijkaardig verleden van heksenvervolging.

3 000 EUR voor de gemeente Maldegem voor hun festival rond wereldburgerschap.

  • Maldegem breidt zijn jaarlijkse festival uit met een wereldmarkt waarop allerlei lokale organisaties hun werking kunnen voorstellen aan de inwoners.  Het festival reikt - voor de eerste keer -  een fairtradeprijs uit aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk maakte rond eerlijke en duurzame handel.
Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent