Provincie ondersteunt lokaal mondiaal beleid met subsidies

De Provincie Oost-Vlaanderen kent in het voorjaar van 2023 een subsidie toe van 27 620 EUR voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid in enkele Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Het bedrag wordt verdeeld onder zes goedgekeurde projecten. 

“Met deze subsidie ondersteunt de Provincie lokale besturen die solidariteit met de wereld betonen. De projecten die een subsidie krijgen hebben als doel het draagvlak voor mondiale solidariteit in de stad of gemeente te vergroten. Verschillende thema’s komen aan bod en diverse doelgroepen worden hierbij betrokken.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale Solidariteit 

Educatieve trajecten voor diverse doelgroepen gekoppeld aan duurzame beleidskeuzes 

 • 5 000 EUR voor de Dag van het Park in De Pinte waar mondiale solidariteit en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in de kijker komen te staan. Het lokaal bestuur De Pinte werkt hiervoor samen met de gemeentelijke raad voor internationale samenwerking (GRIS) en Oxfam Wereldwinkel De Pinte.

  Het voornaamste doel is om de bezoekers te informeren en te sensibiliseren aan de hand van allerhande (doe)activiteiten. De Dag van het Park richt zich naar een brede doelgroep met een aanbod afgestemd op alle leeftijden.
   
 • 7 000 EUR voor een project in Deinze dat jongeren actief zal betrekken in een kunstig participatief project rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De Stad Deinze, vzw Wallin en Cultuurregio Leie Schelde leiden dit project in goede banen.

  De workshops zullen jongeren kennis over de SDG’s bijbrengen en verschillende kunsttechnieken aanleren. In een laatste fase worden ook de bewoners van Deinze betrokken en geïnformeerd over de SDG’s. Mondiale solidariteit is de rode draad en komt duidelijk in beeld via de Murals4Change-campagne van 11.11.11 en het fairtradeverhaal. Het project zal uitmonden in een muurschildering. De Stad Deinze zal doorheen het proces informatie verspreiden over het project via hun stadsmagazine en andere communicatiekanalen.
   
 • 7 000 EUR voor Komaf Koffie, een samenwerkingstraject tussen Oxfam Wereldwinkels vzw, Stad Gent, Agentschap Integratie & Inburgering (Oost-Vlaanderen) en Voem vzw.

  Komaf Koffie wil via heel laagdrempelige acties fairtradekoffie letterlijk bij de mensen in hun buurt brengen. Voor dit project schakelen ze nieuwkomers in die naast een opleiding als Barista, kennis opdoen omtrent eerlijke handel en duurzame productie en consumptie. Via het project sensibiliseren zij de burgers om meer gebruik te maken van producten die fairtrade zijn en/of uit Korte Keten komen. In 2023 wil Komaf Koffie het concept nog meer inschakelen in de reguliere stads/wijkwerking van de Stad Gent. Anderzijds verruimt Komaf Koffie in 2023 zijn werkingsgebied tot de volledige provincie Oost-Vlaanderen. Een aansluiting van Komaf Koffie bij de Faire Ronde, de nieuwe campagne van FairTradeGemeente, behoort daarbij tot de mogelijkheden.
   
 • 5 000 EUR voor de gemeente Kruibeke voor een traject rond wereldburgerschap in het Sint-Jorisinstituut Bazel, in samenwerking met de Mondiale Raad Kruibeke.

  Het Sint-Jorisinstituut in Bazel (Kruibeke) worstelt al een tijdje om wereldburgerschap op een goede manier in te bedden in het lessenpakket. In samenwerking met School zonder Racisme en verschillende lokale partners, starten zij een pilootproject op met de hele school. Alle leerlingen/studenten uit alle graden worden daarbij betrokken, alsook - in een latere fase - de ouders en familie.
   
 • 620 EUR voor de gemeente Kruisem voor een activiteit in samenwerking met de Vriendenkring Kinderhulp Rwanda en Wereldfront Zingem.

  Kruisem kiest voor een theaterstuk met wereldburgerschap als thema dat zich richt naar het ruime publiek; een publiek dat niet direct actief is rond mondiale solidariteit. Via deze laagdrempelige activiteit wil de gemeente mondiale solidariteit aanwakkeren bij de inwoners van Kruisem.
   
 • 3 000 EUR voor een lokaal mondiaal project van 11.11.11 Lokeren in samenwerking met de Stad Lokeren en de Cultuurraad Lokeren.

  Het project is gekoppeld aan het Murals4Change-model dat 11.11.11 een aantal jaren geleden voorstelde: diverse groepen werken samen met een lokale kunstenaar om mondiale rechtvaardigheid zichtbaar te maken in het straatbeeld. Dit mondt uit in een reuzegrote muurschildering waaraan tal van activiteiten rond wereldburgerschap gekoppeld zijn, zowel voor jong als oud. Via een wijkplatform krijgt de buurt waar de muurschildering komt actief inspraak in het ontwerp en uitvoering.

Projecten indienen

Er zijn twee indiendata voor het subsidiereglement ter ondersteuning van lokale besturen. Nog tot 1 april 2023 kunnen lokale besturen een aanvraag indienen voor projecten met uitvoering in het najaar.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent