Provincie ondersteunt lokaal mondiaal beleid met subsidies

Projecten en samenwerkingen in Deinze, Gent, Geraardsbergen, Lievegem, Merelbeke en Sint-Niklaas

Dinsdag 14 mei 2024 - De Provincie Oost-Vlaanderen kent in een tweede indienronde voor 2024 een subsidie toe van 18.000 EUR voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid in enkele Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Het bedrag wordt verdeeld onder drie goedgekeurde projecten.

“Met deze subsidie ondersteunt de Provincie lokale besturen die mondiale solidariteit actief op de lokale agenda zetten. De projecten die een subsidie krijgen hebben als doel het draagvlak voor mondiale solidariteit in de stad of gemeente te vergroten. Verschillende thema’s komen aan bod en diverse doelgroepen worden hierbij betrokken.”

​gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale Solidariteit

Educatieve trajecten voor diverse doelgroepen gekoppeld aan duurzame beleidskeuzes

6.000 EUR voor de intergemeentelijke samenwerking van lokale besturen Deinze en Lievegem. Zij gaan deze ondersteuning gebruiken om hun stedenband met drie gemeenten in Senegal extra in de kijker te zetten, zowel naar de inwoners van de stad en gemeente als naar de lokale scholen.

Een eerste reeks van activiteiten waren gekoppeld aan het bezoek van een delegatie uit Senegal in de maand april. De ondersteuning zal vooral gaan naar de uitvoering van verschillende workshops voor scholen dit najaar, waarbij ​ de ​ Kunstacademie Deinze (KADE) nauw betrokken is. De intergemeentelijke Stedenbandraad Lievegem – Deinze -KeMoPoDi is hierin de belangrijkste partner.

5.000 EUR voor een project van Transitie Geraardsbergen (TraGer vzw) in samenwerking met de Stad Geraardsbergen en de lokale Oxfam Wereldwinkel. Het is een verlengde aanvraag waarbij de focus opnieuw ligt op duurzame voedselstrategie en fairtrade. Vanop de Stadsboerderij Hunnegem worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals een Korte Keten markt waarbij ook fairtrade een belangrijk onderdeel is. In de tuin van de Stadsboerderij wordt ook officieel het SDG-wandelparcours geopend met allerlei zoek- en doe opdrachten.

7.000 EUR naar een verlengd project van Komaf Koffie, die deze keer een samenwerking opzet met het team Mondiaal van de Stad Sint-Niklaas en de Dienst Leefmilieu en Economie van de gemeente Merelbeke, naast hun werking in Gent.

Het succesvolle basisconcept blijft weliswaar hetzelfde als vorig jaar: Op de drie locaties worden nieuwe barista’s opgeleid die naast het koffie maken ook uitleg kunnen geven over en promotie maken voor fairtrade. In Sint-Niklaas worden zij actief ingeschakeld in de Week van de Fair Trade, waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met team Mondiaal van de Stad Sint-Niklaas. In Merelbeke worden ze betrokken bij het Fair Share Repair Festival: een duurzame economie is niet enkel ‘eerlijk’ en ‘fair’, maar vormt ook een ‘interculturele, diverse en open’ economie.

Alle informatie over het subsidiereglement ter ondersteuning van lokale besturen vind je terug te vinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent