Provincie ondersteunt lokaal mondiaal beleid met subsidies

De Provincie Oost-Vlaanderen kent ook dit jaar subsidies toe voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid in Oost-Vlaamse steden en gemeenten. In totaal wordt er 19.110 EUR verdeeld over drie goedgekeurde projecten in De Pinte, Herzele en Nazareth.

“Met deze subsidie ondersteunt de Provincie lokale besturen die mondiale solidariteit op de agenda plaatsen. De projecten die een subsidie krijgen, hebben als doel het draagvlak voor mondiale solidariteit in de stad of gemeente te vergroten. Verschillende thema’s komen aan bod en diverse doelgroepen worden hierbij betrokken.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale Solidariteit

Educatieve trajecten voor diverse doelgroepen gekoppeld aan duurzame beleidskeuzes

7.000 EUR voor gemeente De Pinte. Het lokaal bestuur start, samen met diverse partners, een project rond de aanmaak en uitvoering van een mural - een muurschilderij met graffiti. Het project wordt gekoppeld aan activiteiten over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die gericht zijn op diverse doelgroepen en leeftijden.

Vanuit de Cultuurregio Leie Schelde heeft De Pinte al ervaring met de participatieve creatie van een mural, maar dan rond de thema's mobiliteit en lokale cultuur. In dat traject kon de gemeente een diverse groep burgers (jong en oud) betrekken en dat is ook nu opnieuw de bedoeling.

Het mural-traject rond de SGD’s start in april en wordt afgerond in mei 2024. Door de samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking van De Pinte komen niet alleen de SDG’s aan bod in de workshops maar ook het thema fair trade. Deelnemers krijgen meer informatie over het ‘hoe’ en het ‘wat’. Uiteindelijk komt er ook een fototentoonstelling die het hele proces zal vastleggen en deze wordt dan gepresenteerd op de Dag van het Park.

5.110 EUR voor gemeente Herzele. In de week van Wereldwaterdag (22 maart) organiseert de gemeente, in samenwerking met verschillende partners, activiteiten rond water waarbij ook een link wordt gelegd naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en fair trade. De leerlingen van het vierde leerjaar en hun leerkrachten, van alle basisscholen in Herzele, zijn de doelgroep.

Het project wordt ludiek afgesloten met een optocht door de gemeente met een waterfanfare, waarbij buurtbewoners worden gesensibiliseerd om duurzaam om te gaan met water.

7.000 EUR voor de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS) van Nazareth met een bovenlokaal project (De Pinte en Kruisem zijn ook betrokken) rond Congo.

Het project werkt rond de onafhankelijkheidsdag van Congo op voorzet van twee lokale Congolese diaspora-organisaties. Zij willen alle Congolezen die in deze gemeenten wonen actief betrekken. Deze samenwerking mondt uit in een hele waaier van diverse activiteiten voor de inwoners van Nazareth, De Pinte en Kruisem en richt zich op verschillende leeftijden.

Er is aandacht voor educatieve en informatieve informatie via de lokale bibliotheek. Daarnaast zijn er verschillende recreatieve en feestelijke activiteiten. Jong en oud worden gemotiveed om deel te nemen en meer te weten te komen over Congo, met een focus op het positieve verhaal.

Subsidie aanvragen

Er zijn twee indiendata voor het subsidiereglement ter ondersteuning van lokale besturen. Nog tot 1 april 2024 kunnen lokale besturen een aanvraag indienen voor projecten met uitvoering in het najaar.

Alle informatie vind je op de webpagina.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent