Skip to Content

Provincie ondersteunt lokaal mondiaal beleid met subsidie

6 285 EUR voor lokaal mondiaal beleid Nazareth

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een subsidie toe van 6 285 EUR voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid in de gemeente Nazareth.

"Met deze subsidie voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid, ondersteunt de Provincie lokale besturen die solidariteit met de wereld betonen. De projecten die een subsidie krijgen hebben als doel het draagvlak voor mondiale solidariteit in de stad of gemeente te vergroten. Verschillende thema’s komen aan bod en diverse doelgroepen worden hierbij betrokken."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale Solidariteit

Educatieve trajecten voor diverse doelgroepen gekoppeld aan duurzame beleidskeuzes

De Provincie kent in de tweede aanvraagronde van 2022 een subsidie toe aan Nazareth voor een traject rond gendergelijkheid (SDG 5), een samenwerkingsproject van het lokaal bestuur Nazareth, de adviesraad (GRIS) en de Ouderenraad Nazareth.

Via een langdurig traject van activiteiten en projecten, wil men in Nazareth met deze samenwerking de gendergelijkheid en empowerment voor meisjes en vrouwen naar voor brengen. Hiervoor focussen de partners op vrouwen uit het verleden, uit het heden, uit Nazareth en uit de wereld. Als kapstok gebruiken ze SDG 5 (gendergelijkheid), maar ook de andere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen komen aan bod. Ook de rol van meisjes en vrouwen uit het globale Zuiden krijgt grote en nodige aandacht binnen het traject.

 

Sinds dit jaar bestaat het subsidiereglement voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid uit twee delen.Voor het aanvragen van educatief en informatief aanbod kunnen de lokale besturen in 2022 nog gebruik maken van het tweede luik van het subsidiereglement.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Team Mondiale Solidariteit Peter Brabandt
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit
Team Mondiale Solidariteit Peter Brabandt
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent