Skip to Content

Provincie ondersteunt in 2020 pendelbussen tijdens de Ronde van Vlaanderen en andere evenementen met een sterk mobiliteitsgenererend effect

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen verleent in 2020 een subsidie van 30 000 EUR aan De Lijn voor het inzetten van pendelbussen in de heuvelzone tijdens de Ronde van Vlaanderen en een subsidie van 57 000 EUR aan organisatoren voor het inzetten van evenementenbussen van en naar evenementen met een sterk mobiliteitsgenererend effect. Deze subsidies worden eind maart ter goedkeuring voorgelegd aan de Provincieraad.

Het publiek vraagt steeds meer duurzame mobiliteitsalternatieven. Als Provincie ondersteunen we dan ook de organisatoren om aan deze vraag tegemoet te komen. Zo hopen we de burger een duwtje in de rug te geven om ook op andere momenten te kiezen voor duurzame mobiliteit – waarbij combi-mobiliteit steeds belangrijker wordt.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De ontwikkeling van duurzame mobiliteitsalternatieven geeft antwoord op zowel de klimaat- als mobiliteitsuitdaging waar we voor staan. Het huidige mobiliteitsmodel, vooral gebaseerd op individueel autobezit en -gebruik, is in de toekomst niet langer houdbaar – zowel wat betreft de klimaatimpact als de impact op onze ruimte.

Duurzame mobiliteit is dan ook één van de speerpunten in het beleid van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De Provincie wil  de komende jaren sterk inzetten op combi- of multimobiliteit. Fiets, deelfiets, deelauto, bus, trein, steps, … de ambitie om alle vervoersmodi aan elkaar te koppelen is niet min. Maar enkel zo realiseren we een efficiënte, meer klimaatvriendelijke mobiliteit met veel minder ruimtebeslag.

De Provincie Oost-Vlaanderen wil een voorbeeldrol opnemen op vlak van duurzame mobiliteit. De ondersteuning van De Lijn voor het inzetten van pendelbussen tijdens de Ronde Van Vlaanderen en van organisatoren van evenementen past in de inspanningen van het provinciebestuur om het gebruik van duurzame vervoersmodi bij bedrijven, burgers en organisaties te stimuleren.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Anke Schelfaut diensthoofd Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Anke Schelfaut diensthoofd Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent