Provincie ondersteunt gemeenten bij uitbouw tragewegennetwerk

Nazareth en Wichelen ontvangen subsidies

De Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen gebruik te maken van het tragewegennetwerk. De gemeenten Nazareth en Wichelen ontvangen een subsidie van de Provincie voor de uitbouw van hun trage wegen.

Trage wegen zijn buurtwegen, jaagpaden, voetwegen en kerkwegels voor niet-gemotoriseerd verkeer. De Provincie ondersteunt lokale besturen zowel bij de aanleg van trage wegen als bij de plaatsing van signalisatie die het tragewegentraject voor de gebruiker kenbaar maakt.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het tragewegennetwerk. Hiertoe ondersteunen we gemeenten bij de heraanleg van trage wegen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Nazareth wil een trage weg heraanleggen tussen de Sterrenbosstraat en de tennis- en padelterreinen van TC Sterrenbos. De gemeente krijgt hiervoor een subsidie van 11 581,34 EUR.

Wichelen wil 14 naambordjes, 99 palen en 128 beugels plaatsen langs trage wegen in de gemeente. Het lokaal bestuur krijgt voor dit project een subsidie van 10 707,95 EUR.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent